Ders Planı

Uzaktan eğitim şeklinde ve tezsiz yüksek lisans olarak yapılan bu program; toplam 10 adet zorunlu dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.

YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
1 BUS531T

İletişim ve Müşteri İlişkileri

3+0 7 Z
1 BUS532T

Pazarlama Etiği

3+0 7 Z
1 BUS533T

İşletme Yönetimi ve Liderlik

3+0 7 Z
1 BUS534T

Pazarlama Yönetimi

3+0 7 Z
1 BUS535T

Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon

3+0 7 Z
2 BUS536T

Uluslarası Pazarlama

3+0 7 Z
2 BUS537T

Marka Yönetimi

3+0 7 Z
2 BUS538T

Dijital Pazarlama

3+0 7 Z
2 BUS539T

Rekabet ve Rekabetçi Stratejiler

3+0 7 Z
2 BUS520T

Araştırma Yöntemleri

3+0 7 Z
3 BUS598T

Mezuniyet Projesi

0+0 20 Z

TOPLAM 30+0 90

İlgili Dosyalar