Sosyal Politikalar ve Emek Piyasaları

Sosyal Politikalar ve Emek Piyasaları

 • Soykut-Sarıca, Y.P., T. Dereli, A. Şen-Taşbaşı (2018). A Conceptual Works Council Modeling for Türkiye with Special Reference to the Implementation of EU Directives on the Establishment of a Works Council (2002/14/EC). BAP Projesi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P., E. Çağlı (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118.
 • Susanlı, Z.B. (2018). Life Satisfaction and Unemployment in Türkiye: Evidence from Life Satisfaction Surveys 2004-2013. Quality&Quantity.
 • Dereli, T. (2018). Geçmişin Ayak İzleri - Prof. Dr. Toker Dereli'nin Anıları. Türk-Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P., A. Şen-Taşbaşı ve S. Sabah (2017). Uluslararası Asbest Ticareti, İş Sağlığı ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, sayı:55. 2003-2039.
 • Susanlı, Z.B. (2017). Türkiye'de İşgücüne Katılım, İstihdam ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları. Yıldız Social Science Review. 3(1), p. 47-57.
 • Susanlı, Z.B. (2017). Underemployment in Turkish Labor Market. Sosyoekonomi. 25(3), p. 157-173.
 • Susanlı, Z.B. (2016). Youth Unemployment in Türkiye. Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization içinde. Hershey, PA: IGI Global.
 • Susanlı, Z.B. (2016). Understanding the NEET in Türkiye. Eurasian Journal of Economics and Finance. 4(2), pp. 42-57.
 • Susanlı, Z.B., Ö. İnanç ve S. Koloğlugil (2016). Child Domestic Labor and Mother's Employment in Türkiye. Economic Research - Ekonomska Istrazivanja. 29(1), pp. 967-979.
 • Susanlı, Z.B. (2015). Türkiye'de Bölgelerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları. Ekonomik Yaklaşım - International Congress on Economics II'de sunuldu. Ankara.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak: Adil Ticaret Sistemi, Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri için "Adalet" Arayışı. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 17(3), p. 72-92.
 • Dereli, T. (2015). Labor Law and Industrial Relations in Türkiye. Kluwer Law International.
 • Dereli, T. (2014). 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Süreçler, Sorunlar ve Öneriler. Çimento İşveren Dergisi, 28(1).
 • Dereli, T. (2014). Flexicurity and Türkiye's New Labor Act: problems and prospects. Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp. 135-158). Springer, Cham.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). Public and Private Initiatives in Skills Training in Türkiye. Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp.207-230). Springer, Cham.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). How Competitive is Türkiye in Meeting International Labor Standards and in International Trade? Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp. 23-41). Springer, Cham.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). Some Current Practices and Problems of the Principal Employer and Subcontractor Relationship in Türkiye: The case of the Shipbuilding Sector. Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization içinde. Wolters Kluwer Law.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). Türkiye and the Emerging Trends in Global Labour Mobility. Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization içinde (pp. 3-18). Wolters Kluwer Law.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 15(3), 1-19.
 • Almeida, R.K., Z.B. Susanlı (2012). Firing Regulations and Firm Size in the Developing World: Evidence from Differential Enforcement. Review of Development Economics. 16: 540-558.

İlgili Dosyalar