Social Policy and Labor Markets

Social Policy and Labor Markets

 • Soykut-Sarıca, Y.P., T. Dereli, A. Şen-Taşbaşı (2018). A Conceptual Works Council Modeling for Türkiye with Special Reference to the Implementation of EU Directives on the Establishment of a Works Council (2002/14/EC). BAP Projesi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P., E. Çağlı (2018). "İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri", Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118.
 • Susanlı, Z.B. (2018). "Life Satisfaction and Unemployment in Türkiye: Evidence from Life Satisfaction Surveys 2004-2013", Quality&Quantity.
 • Dereli, T. (2018). Geçmişin Ayak İzleri - Prof. Dr. Toker Dereli'nin Anıları. Türk-Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P., A. Şen-Taşbaşı and S. Sabah (2017). "Uluslararası Asbest Ticareti, İş Sağlığı ve Türkiye", Çalışma ve Toplum, sayı:55. 2003-2039.
 • Susanlı, Z.B. (2017). "Türkiye'de İşgücüne Katılım, İstihdam ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları", Yıldız Social Science Review. 3(1), p. 47-57.
 • Susanlı, Z.B. (2017). "Underemployment in Turkish Labor Market", Sosyoekonomi. 25(3), p. 157-173.
 • Susanlı, Z.B. (2016). "Youth Unemployment in Türkiye", in Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization. Hershey, PA: IGI Global.
 • Susanlı, Z.B. (2016). "Understanding the NEET in Türkiye", Eurasian Journal of Economics and Finance. 4(2), pp. 42-57.
 • Susanlı, Z.B., Ö. İnanç and S. Koloğlugil (2016). "Child Domestic Labor and Mother's Employment in Türkiye", Economic Research - Ekonomska Istrazivanja. 29(1), pp. 967-979.
 • Susanlı, Z.B. (2015). "Türkiye'de Bölgelerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları" Presented at Ekonomik Yaklaşım - International Congress on Economics II. Ankara.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2015). "Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak: Adil Ticaret Sistemi, Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri için "Adalet" Arayışı", ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 17(3), p. 72-92.
 • Dereli, T. (2015). Labor Law and Industrial Relations in Türkiye. Kluwer Law International.
 • Dereli, T. (2014). "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Süreçler, Sorunlar ve Öneriler", Çimento İşveren Dergisi, 28(1).
 • Dereli, T. (2014). "Flexicurity and Türkiye's New Labor Act: problems and prospects", in Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications (pp. 135-158). Springer, Cham.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). "Public and Private Initiatives in Skills Training in Türkiye" in Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications (pp.207-230). Springer, Cham.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). "How Competitive is Türkiye in Meeting International Labor Standards and in International Trade?", in Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications (pp. 23-41). Springer, Cham.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). "Some Current Practices and Problems of the Principal Employer and Subcontractor Relationship in Türkiye: The case of the Shipbuilding Sector", in Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization. Wolters Kluwer Law.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). "Türkiye and the Emerging Trends in Global Labour Mobility", in Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization (pp. 3-18). Wolters Kluwer Law.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2013). "Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme", ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 15(3), 1-19.
 • Almeida, R.K., Z.B. Susanlı (2012). "Firing Regulations and Firm Size in the Developing World: Evidence from Differential Enforcement", Review of Development Economics. 16: 540-558.

İlgili Dosyalar