Bilgi Edinme Başvurusu

Bilgi Edinme Başvurusu

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği'nin' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim faaliyetleri Yazı İşleri ve Arşiv Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tel: 44 07 99 - 7042

Faks: 0 216 712 14 68

E-posta: bilgiedinmeisikun.edu.tr

Adres:Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak No:2 Şile / İstanbul 34980

Bilgi Edinme Kanunu Başvurusu

Başvurular Bilgi Edinme Birimi'ne Ek-1 ve Ek-2 formlar doldurularak yazılı, e-posta veya faks yolu ile yapılır.

Bilgi edinmek için aşağıdaki formlardan ilgili olan formu eksiksiz doldurulması gerekir.

  • Formu bilgiyarınıza kaydedin.
  • Formu oluşturduğunuz e-postaya ekleyerek bilgiedinmeisikun.edu.tr adresine gönderin.

İlgili Dosyalar