Uluslarası İlişkiler

Department
Management
International Trade
International Logistics Management
Accounting and Auditing
Economics
International Economics and Finance
International Relations
Political Science
Psychology
Humanities and Social Sciences
Course Name Dersin İsmi Kredi
MIS101 Java for Information Management Bilişim Yönetimi için Java 3
MIS102 Advanced Java for Information Management Bilişim Yönetimi için İleri Java 3
MIS106 Database Systems and Applications Veritabanı Sistemleri ve Uygulamaları 3
MIS108 Computer Networks and Applications Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları 3
MIS111 Fundamentals of Information Systems Bilişim Sistemlerinin Temelleri 3
MIS213 Web Design and Programming Web Tasarımı ve Programlama 3
MIS224 Information Systems Analysis and Design Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 3
MIS234 Business Process Engineering İş Süreçleri Mühendisliği 3
MIS323 Agile Software Development Çevik Yazılım Geliştirme 3
MIS325 Strategy, Management and Acquisition of IS Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım 3
MIS490 Project Proje 3
MAN102 Principles of Management Yönetim İlkeleri 3
MAN331 Organizational Behavior Örgütsel Davranış 3
MAN473 Project Management İşletmelerde Proje Yönetimi 3
MATH142 Discrete Mathematics Ayrık Matematik 3
MIS_D2_I Departmental Elective Bölüm Seçmeli Ders 3
MIS_D2_II Departmental Elective Bölüm Seçmeli Ders 3
MIS_D2_III Departmental Elective Bölüm Seçmeli Ders 3
MIS390 Internship İşyeri Eğitimi 0

Toplam:

54

İlgili Dosyalar