Neden Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Programı?

Neden Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Programı?

Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Programının eğitime yaklaşımının odağında tasarımın varoluşsal gelecekçi yapısı dolayısıyla teknoloji, toplum ve de tasarımın kendi içinde geçirdiği dönüşümleri izleyerek kendisini sürekli çağdaş ve güncel kılma düşüncesi yer almaktadır. Dolayısıyla da, bölümde çok disiplinli çözümler ile yenileşimlerin beklendiği çok disiplinli çalışmaların çağında tasarımı özeğe alacak biçimde yanal ve çok boyutlu düşünebilen, kullanıcı odaklı sürdürülebilir çözümler üretebilecek mezunlar verebilmek amacı güdülmektedir.

Alanın geniş kapsamlı, disiplinler arası ve çok disiplinli bu doğası gereği de bu program, birbirini tamamlayıcı, akademik, sektörel ve uluslararası deneyimlere sahip bir öğretim kadrosu çeşitliliği ile yürütülmektedir.  Öğrenciler, ayrıca üniversite bünyesindeki Güzel Sanatlar, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerindeki derslere de katılım sağlayabilmenin, yandal ve çift anadal olanaklarını da değerlendirebilmelerinin yanısıra tasarım ile diğer disiplinler arasındaki kesitlerde açılan seçmeli derslerle desteklenmektedirler.

Çeşitli sektörlerden kurumlar ve kamu kuruluşlarıyla da işbirliklerine gidilen bölümde; üniversite-sanayi işbirlikleri çerçevesinde ortaklaşa geliştirilen proje çalışmalarının yanı sıra, düzenlenen sergi, üretim gezileri ve de stajlar ile öğrencilerin çalışma yaşamına hazırlanması amaçlanmaktadır. 

İlgili Dosyalar