Öğrenciler Nerelerde Staj Yapabilir?

Öğrenciler Nerelerde Staj Yapabilir?

a. Üretim Yapan Fabrika veya Hizmet Veren İşletmelerde (Kamu/Özel):

 

·       Mekanik ve ısıl sistemleri tasarlama (TASARIM MÜHENDİSİ)

·       Tasarlanan makina, parça veya sistemleri üretme (ÜRETİM MÜHENDİSİ)

·       Altyapı makine ve sistemlerinin bakım onarımı (BAKIM MÜHENDİSİ)

·       Tasarım, üretim faaliyetlerinin uygulama ve yönetimi (YÖNETİCİ MÜHENDİS)

·       Ürünlerin satışı (SATIŞ MÜHENDİSİ)

 

b. Ar-Ge Kuruluşları veya Endüstriyel Kuruluşların Ar-Ge Birimlerinde:

 

·       Yeni yöntem, ürün veya sistem geliştirme (AR-GE MÜHENDİSİ)

 

c. Üniversite ve Diğer Eğitim Kurumlarında:

 

·       Makina, Uçak, Gemi, İmalat Mühendisliği Bölümleri Öğretim Görevlisi (AKADEMİK PERSONEL)

 

d. Bağımsız Çalışarak:

 

·       Kuruluşlara danışmanlık hizmeti (DANIŞMAN/GÖZETMEN MÜHENDİS)

·       Müteahhitlik hizmetleri (MÜTEAHHİT MÜHENDİS)

İlgili Dosyalar