Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

-Temel dersler:

Matematik 1 ve 2, Doğrusal Cebir, Olasılık,

Çok Değişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler,

Genel Fizik 1 ve 2, Fizik Laboratuvarı 1 ve 2,

Genel Kimya, Biyoloji,

Programlamaya Giriş, Nesne yönetimli programlama,

Mikroekonomiye Giriş,

Profesyonel Etik,

Akademik İngilizce 1 ve 2,

Türkçe 1 ve 2, Türkiye Cumhuriyet Tarihi 1 ve 2,

-Zorunlu branş dersleri,

Biyomedikal Mühendisliğine Giriş

Devre Kuramı 1, Elektrik Devre Laboratuvarı,

Elektronik, Elektronik Laboratuvarı,

Doğrusal Sistemler ve Kontrol,

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi,

Biyomekanik,

İşaretler ve Sistemler,

Benzetim Gereçleri,

Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar

Biyomedikal Cihazlar 1 ve 2,

Biyomalzemelere Giriş,

Biyolojik Sinyal İşleme,

Tıbbi görüntüleme,

Proje,

-Seçmeli branş dersleri,

Biyoenformatik,

Hastane Klinik Mühendisliği ve Yönetimi,

Doku Mühendisliği,

Medikal Laboratuvar Teknikleri,

Protez Cihazları,

Biyosensörler,

Hesaplamalı Biyomekanik,

Biyotasarım: Biyomedikalde yenilikçi metodlar,

BiyoMEM ve Biyonanoteknoloji,

Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar,

Tıbbi Bilgi Sistemleri,

Biyotıpta Lazerler,

-Tamalayıcı seçmeli dersler

2 adet mühendislik veya temel bilim ders

-Sosyal Seçmeli dersler

2 adet Beşeri ve Sosyal Bilim Dersi

-Serbest seçmeli dersler

2 adet serbest seçimli ders

İlgili Dosyalar