Robotik ve otonom Araçlar Laboratuarı Araştırmaları: Ultra Düşük Güçlü Düğüm Arayıcı Robot
Close

Robotik ve otonom Araçlar Laboratuarı Araştırmaları: Ultra Düşük Güçlü Düğüm Arayıcı Robot

Back

Ad: F. Boray
Soyad: Tek
Fakülte/Bölüm: Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar
Proje İsmi: Robotik ve otonom araçlar laboratuarı araştırmaları: Ultra düşük güçlü düğüm arayıcı robot
Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2014
Süresi: 30 ay
Fon Veren Kurum: Işık Üniversitesi
Fon Programı: BAP
Varsa Firma Ortağı: -

Bu çalışmada, ultra düşük güçlü bir düğümün (Örneğin: Bluetooth Low Energy) bir insanın veya şeyin -bina içinde, dışında- konum tespiti için kullanılabileceğinden yola çıkarak, düğümü arayabilen, bulan ve istenirse yaklaşan bir robot geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaca yönelik lokalizasyon literatürü genellikle robotun kendi yerini bulmasını amaçlar. Çalışmamızın özgün yanı robotun bilinmeyen bir düğümün yerini tespit etme amacıdır.

Bunun yanında, bir alt proje ile bir uzaktan etkileşim (tele-presence) robotu geliştirilmektedir. Uzaktan etkileşim robotu benzerlerinden farklı olarak bulunduğu bina/katın planını oluşturabilecek, plan üzerinde kapı/merdiven/asansör gibi diğer alanlarla bağlantı yapılarını otomatik işaretleyebilecektir. Projenin uzantısında robotun katlar arasında otonom geçiş yapabilmesi için asansörü kulanabilmesini hedeflemekteyiz. Her iki Işık Üniversitesi Robotik ve Otonom Araçlar Laboratuvarında yürütülmektedir.

RAVLAB:

Robotik ve Otonom Araçlar laboratuarı Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur. Robotik, otonom araçlar ve yapay görü üzerine projeler yürütülmektedir.

RAVLAB Web Sitesi