Endüstriyel IoT Ağ Geçidi Geliştirilmesi
Close

Endüstriyel IoT Ağ Geçidi Geliştirilmesi

Back

Mobil iletişim altyapısının sunduğu yüksek hız, yüksek veri iletim kapasitesi ve düşük paket kayıpları ve bağlantı çeşitliliği bilgisayarların yanı sıra nesnelerin de internete bağlanması (IoT – Internet of Things) sonucunu doğurmuştur.

Ad: Ayşegül
Soyad: Tüysüz Erman
Fakülte/Bölüm: Mühendislik Fak. / Bilgisayar Müh.
Proje İsmi: Endüstriyel IoT Ağ Geçidi Geliştirilmesi
Proje Başlangıç Tarihi: 01.03.2018
Süresi: 8 ay
Fon Veren Kurum: TUBİTAK
Fon Programı: 1501
Varsa Firma Ortağı: Alcatel-Lucent Teleteş Telekomünikasyon A.Ş.

Mobil iletişim altyapısının sunduğu yüksek hız, yüksek veri iletim kapasitesi ve düşük paket kayıpları ve bağlantı çeşitliliği bilgisayarların yanı sıra nesnelerin de internete bağlanması (IoT – Internet of Things) sonucunu doğurmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle, altyapı sağlayıcıları bir yandan yüksek performanslı mobil şebekelere yatırım yaparken, bir yandan da artan veri trafiğini yönetecek ve anlamlandıracak araçları (IoT yönetim ve büyük veri analiz platformları) geliştirmektedir. IoT pazarındaki en büyük boşluklardan birisi farklı kablosuz iletişim ara yüzlerine sahip sensörlerden alınan verileri merkezi yönetim ve analiz platformuna aktaracak akıllı bir ara katman donanımının, bir ağ geçidinin olmamasıdır.

Bu projemizde hedeflenen güvenli ve endüstriyel standartlarda, düşük güç tüketimine sahip, farklı iletişim protokollerini destekleyen ve proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir IoT ağ geçidi tasarlamaktır. Ağ geçidi, modüler yapıda olacak, çok çeşitli iletişim ara yüzlerini ve uç birimlerdeki sensörleri (düğümleri) destekleyecektir. Işık Üniversitesi, projede uygulama senaryolarından bir olarak belirlenen "Araçlar Arası İletişim" için veri aktarım (routing) protokollerinin tasarlanması ve gerçeklenmesi ile ilgili çalışmalaR yürütecektir.