İnsansız Hava Araçları Tabanlı Yeni Nesil Haberleşme Ağlarının Geliştirilmesi
Close

İnsansız Hava Araçları Tabanlı Yeni Nesil Haberleşme Ağlarının Geliştirilmesi

Back

İnsansız hava araçları (İHA) dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popülerleşmekte, sivil, askeri ve endüstriyel amaçlarla birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, gelişen teknoloji ve ülkemizin bu alanda edindiği birikimin bir sonucu olarak, çeşitli boyutlara sahip İHA'lar daha düşük maliyete üretilmekte ve daha uzun sure havada kalabilmektedir.

Ad: HASAN
Soyad: ATEŞ
Fakülte/Bölüm: Mühendislik Fak. / Elektrik-Elektronik Müh.
Proje İsmi: İnsansız Hava Araçları Tabanlı Yeni Nesil Haberleşme Ağlarının Geliştirilmesi
Proje Başlangıç Tarihi: 15.12.2017
Süresi: 36 ay
Fon Veren Kurum: TUBİTAK
Fon Programı: 1003
Varsa Firma Ortağı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. & Medipol Üniversitesi

İnsansız hava araçları (İHA) dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popülerleşmekte, sivil, askeri ve endüstriyel amaçlarla birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, gelişen teknoloji ve ülkemizin bu alanda edindiği birikimin bir sonucu olarak, çeşitli boyutlara sahip İHA'lar daha düşük maliyete üretilmekte ve daha uzun sure havada kalabilmektedir. Bu sayede İHA'larla gerçekleştirilebilecek uygulama sayısı da doğal olarak artmaktadır. Bu kapsamda, gündeme gelen uygulamalardan biri de İHA'larin kablosuz haberleşme kullanıcılarına havadan servis sağlayan mobil baz istasyonları olarak kullanımıdır. Bu projenin amacı uçan baz istasyonu olarak görev yapacak İHA'lar için görüntü verisinden çıkarılan yeryüzü karakteristiğini kanal model parametreleriyle ilişkilendirmek, ve böylelikle gerektiği durumlarda sadece görüntü verisinden faydalanarak kanal model parametrelerini kestirmektir. Yapılan ölçümlerle İHA'lar için Türkiye'de metropolitan, kentsel ve kırsal alanlar için 4.5G sistemlerde kullanılan ve 5G kullanılmaya devam edilecek olan frekans bandlarında kanal modelleri de elde edilecektir. Kanal modelleri sayesinde İHA'ların farklı koşularda optimum lokasyon ve yüksekliğe getirilerek kullanılması amaçlanmaktadır. Türk Telekom İHA ağ bileşenlerinin arkaplan ve omurga entegrasyon çalışmaları yaparak mevcut ağ operasyon sistemlerine uyumluluk sağlanması üzerine çalışacaktır. Gösterim amaçlı geliştirmeler ve test kapsamında ise tüm sistemin sınama/gösterim ortamının işler hale getirilmesi ve test edilmesi için uçtan-uca geliştirme ve test faaliyetleri yapılacaktır.