Üç boyutlu nokta bulutu verileri için anizotropik örgü (mesh) entegrasyonu metodu ve nokta hata modelinin geliştirilmesi
Close

Üç boyutlu nokta bulutu verileri için anizotropik örgü (mesh) entegrasyonu metodu ve nokta hata modelinin geliştirilmesi

Back

Bu projede, nokta hata modelini temel alan anizotropik örgü (mesh) entegrasyon metodunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle YLT verileri için bir nokta hata modeli geliştirilmiştir. Bu hata modeli sayesinde nokta bulutunu oluşturan her noktanın hata miktarı tespit edilmiş ve kullanımı anlaşılır pratik bir yapıda olmuştur.

Ad: Devrim
Soyad: Akça
Fakülte/Bölüm: Mühendislik Fak. / İnşaat Müh.
Proje İsmi: Üç boyutlu nokta bulutu verileri için anizotropik örgü (mesh) entegrasyonu metodu ve nokta hata modelinin geliştirilmesi
Proje Başlangıç Tarihi: 01.01.2016
Süresi: 24 ay
Fon Veren Kurum: TÜBİTAK
Fon Programı: ARDEB 1001
Varsa Firma Ortağı:

Nesnenin tamamının modellenebilmesi için, Yersel Lazer Tarayıcı (YLT) ölçümleri farklı noktalardan yapılmalıdır. Bu durumda nesnenin bazı bölgeleri birden çok nokta bulutu ile temsil edilmiş olur. 3B matematiksel model oluşturulurken, bu farklı noktalardan hangilerinin kullanılıp kullanılmayacağı veya hangilerinin 3B model üzerinde ne kadar etkili olacağının belirlenmesi amacıyla örgü (mesh) entegrasyonu işlemi gerçekleştirilmelidir. Farklı disiplinlerden birçok örgü (mesh) entegrasyonu metodu geliştirilmiş olmasına rağmen, anizotropik (değişik varyanslı, nokta bağımlı) bir örgü (mesh) entegrasyon modeli henüz geliştirilmemiştir.

Bu projede, nokta hata modelini temel alan anizotropik örgü (mesh) entegrasyon metodunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle YLT verileri için bir nokta hata modeli geliştirilmiştir. Bu hata modeli sayesinde nokta bulutunu oluşturan her noktanın hata miktarı tespit edilmiş ve kullanımı anlaşılır pratik bir yapıda olmuştur. Geliştirilen bu hata modeli örgü (mesh) entegrasyonunda temel alınmıştır. Böylece geliştirilmesi hedeflenen entegrasyon metodu anizotropik yapıdadır. Örgü entegrasyonunda nokta hata modelini temel alan bir yöntem gerçekleştirilmiş ve nesneyi en az hata ile temsil eden 3B model üretilmiştir.

Önerilen projenin özgün değer ve özgün katkı sağlayan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

–Genel ve pratik bir nokta hata modeli geliştirilmiştir.

– Anizotropik yapıda bir örgü (mesh) entegrasyonu yöntemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu iki yöntem ile fotogrametri, bilgisayarla görme (computer vision) ve bilgisayar grafik (computer graphics) alanlarına önemli katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.