Assesment Project for Conservation of Build Cultural Heritage of Non-Muslim Communities of Türkiye
Close

Assesment Project for Conservation of Build Cultural Heritage of Non-Muslim Communities of Türkiye

Back

Ad: Eva
Soyad: Şarlak
Fakülte/Bölüm: Güzel Sanatlar Fakültesi
Proje İsmi: Assesment Project for Conservation of Build Cultural Heritage of Non-Muslim Communities of Turkey
Proje Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2014-27 Aralık 2016
Süresi: 27 Ay
Fon Veren Kurum: Amerika Birleşik Devletleri/Dışişleri Departmanı, Ankara Büyükelçiliği
Fon Programı: US. Ambassadors
Varsa Firma Ortağı: Kültürel Mirası Koruma Derneği / Anadolu Kültür

Türkiye sınırları dahilinde tarihsel süreç içinde farklı medeniyetler ve kültürler bir arada yaşamışlardır. Müslüman olmayan nüfusun, çeşitli sebepler nedeniyle yerleşimlerinden ayrılmaları, farklı etnik, dini ve kültürel grupların katkısıyla oluşan çoğulcu kültürel kimliğin bozulmasına sebep olmuştur. İlgili bölgelerde artık yaşamayan toplumların inşa ettiği mimari mirasın korunması söz konusu olduğunda özgül zorlukların olduğunu açığa çıkarmıştır. Böylece, yetersiz koruma çalışmaları ile birlikte iklimsel ve bölgesel sismik hareketler tarihi yapılarda bozulmaya sebep olmaktadır.

Proje kapsamında, bir çok miras alanı, konumları, genel durumu, dış hava koşullarına karşı hasar görebilirliği gibi çeşitli niteliklerine göre değerlendirilip, alınması gereken önlemler geliştirilecektir. Sonuç olarak elde edilen bilgiler, tarihi bilgi gibi değişkenler etrafında sınıflandırılacak ve teker teker yapıların korunmasına dair öneriler ile son bulacaktır. Proje ekibi ve danışma komitesi, akademisyenler ve ICOMOS, World Monuments Fund gibi uluslararası uzman kuruluşlarla müzakere sürecinin sonunda önerilerini sunacaklardır.

Risk dereceleri farklı en az 140 yapının inceleneceği ve belgeleneceği Proje saha ziyaretleri, acil önlem alınması gereken yapıların objektif önceliklendirme için yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

Değerlendirme çalışmasının bitiminde savunuculuk faaliyetleri için toplantılar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantılarda, korunması öncelikli olan tarihi yapılara acil müdahaleyi kolaylaştırmak ve savunmak için sunulacaktır. Ayrıca, hazırlanacak olan raporlar hali hazırdaki ve gelecekteki restorasyon projelerinde yol gösterici olması hedefiyle farklı paydaşlara ulaştırılacaktır.