Faces of Remembrance
Close

Faces of Remembrance

Back

Ad: Eva
Soyad: Şarlak
Fakülte/Bölüm: Güzel Sanatlar Fakültesi
Proje İsmi: Faces of Remembrance
Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2014
Süresi: 17-24 Kasım 2014
Fon Veren Kurum: Avrupa Birliği Erasmus Programı
Fon Programı: Hafıza Kültürü Uluslararası Projesi
Varsa Firma Ortağı: Kültürel Mirası Koruma Derneği/ Klassik Stiftung Weimar/ Essen Stiftung Zollverein Weimar

Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından fonlanan proje, kamusal alanların ve mimari mekânların kimi zaman çelişen tarihsel hafızası üzerine bir haftalık dersler, ortak çalışmalar, geziler ve sunumlar şeklinde kurgulanmıştır.

Tarihsel süreç içinde önemli sosyo-politik kararlarların alındığı bir kent olan Weimar'da gerçekleştirilen atölyede kentin geçirdiği farklı dönemler (Klasik, Nasyonal Sosyalist, Alman Demokratik Cumhuriyeti, günümüz Almanya'sı) ele alınmış ve 'hafıza geleneği' tematiği Weimar kenti üzerinden okunarak uluslararası bir platformda tartışılmıştır. İstanbul'un farklı üniversitelerindeki farklı disiplinlerden öğrencilerin uzmanlarla buluştuğu Weimar'da hafıza geleneğinin oluşumuna bağlı olarak 'Yaşamımızda tarih nasıl temsil edilir? Geçmişin önemli anları nasıl hatırlanmaktadır? Bu anlar nasıl ele alınır? Ulusal kimlik inşaasında bu anlar ne kadar gereklidir? Negatif mirasın ele alınış biçimi ne olmalıdır? (Nasyonal sosyalizm vs) gibi sorulara dayalı olarak kentin sosyal ve kültürel özellikleri, burada yaşayan nüfus dahil edilerek binalar, anıtlar ve farklı mekanlar incelenmiştir.

Hafıza, bellek, tarih, unutuş üzerine seminerler düzenlenmiş, insanların kamu alanlarını kullanış biçimleri gibi deneyimlemeler gerçekleştirilmiş ve atölyenin artı değer çıktıları kamuyla paylaşılmıştır. Katılımcılar, meydanlar, tarihi evler, anıtlar, negatif kültürel miras ve ulusal kahramanların zaman içinde nasıl farklı şekillerde algılandığını araştırıp, günümüzde bu konuların içerdiği tarihi katmanların nasıl sunulabileceği üzerine öneriler geliştirilmiştir.