Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı Ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım
Close

Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı Ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım

Back

Ad: Serhat
Soyad: Koloğlugil
Fakülte/Bölüm: İİBF/Ekonomi
Proje İsmi: Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı Ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım
Proje Başlangıç Tarihi: 15.10.2014
Süresi: 15 ay
Fon Veren Kurum: TÜBİTAK
Fon Programı: 1001
Varsa Firma Ortağı: -

Projenin ana amacı internet ortamında son yıllarda gelişen paylaşım ve işbirliği pratiklerinin Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY) temelinde kuramsal bir açıklamasını ortaya koymaktır. Günümüz yazılım sektöründe, birbirine alternatif iki farklı yazılım üretme ve geliştirme metodunun varlığından söz edilebilir. Bir tarafta Microsoft Windows işletim sisteminin örneklediği gibi, kaynak kodu kapalı olan ve yalnızca bir şirketin kendi çalışanları tarafından geliştirilen yazılımlar yer alırken, diğer tarafta GNU Linux işletim sistemi gibi isteyen her yazılımcının gelişimine katkı yapabileceği, kaynak kodu açık olan yazılımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda, proje şu temel soruya cevap arama amacındadır: "Yazılımın kaynak kodunun herkesin ortak kullanımına açık olduğu bu paylaşımcı üretim tarzı nasıl ve niçin ortaya çıkmıştır?" Başka bir ifadeyle, "ÖAKKY geliştiren yazılımcılar niçin kendi zaman ve emeklerini kaynak kodu herkesin kullanımına açık olan yazılımlar üretmek için harcamaktadırlar?" Projenin ulaşmak istediği ana hedef, sosyal bir olgu olarak ÖAKKY'ın anlaşılmasına ve dolayısıyla toplumun teknolojik ilerlemesi ve ekonomik refahı doğrultusunda yönlendirilmesine bir katkı sağlamaktır. Bu toplumsal hedefin yanında, projedeki analizin farklı teknolojik ve iktisadi kaynaklarla sosyal kurumlar arasındaki ilişkinin açıklanmasına yapacağı bilimsel katkının da kendi içinde önemli olduğu düşünülmektedir.