Asenkron Sunucu Mimarisine Dayalı Dinamik Ölçeklenebilir Yüksek Performanslı Transcoder Platformu
Close

Asenkron Sunucu Mimarisine Dayalı Dinamik Ölçeklenebilir Yüksek Performanslı Transcoder Platformu

Back

Ad: Hasan Fehmi
Soyad: Ateş
Fakülte/Bölüm: Mühendislik / Elektrik-Elektronik
Proje İsmi: Asenkron Sunucu Mimarisine Dayalı Dinamik Ölçeklenebilir Yüksek Performanslı Transcoder Platformu
Proje Başlangıç Tarihi: 01.07.2015
Süresi: 14 ay
Fon Veren Kurum: TÜBİTAK - TEYDEB
Fon Programı: 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Varsa Firma Ortağı: OLEA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Dünyada başta video olmak üzere ses ve görüntü çoklu ortam içeriklerinin aktarım ve paylaşımları, akıllı mobil cihazların artışının getirdiği ivme ile internet trafiğinde büyük yer kaplamaya başlamıştır. Buna bağlı olarak farklı formattaki videoların birbirine dönüştürülmesi "transcode" pazarı da oldukça genişlemektedir.

Bu teknolojik gelişimi yakalamak adına küçük ölçekteki yerli ve yabancı girişimler, içerik transcode işlemlerini yabancı şirketlerden satın almak zorunda kalmakta ve bu durum mali açıdan şirketlerin sürdürülebilirliği engelleyebilecek bir yük oluşturmaktadır. Bununla beraber ticari ürünlerin sunduğu standart çözümlerin ölçeklenebilme ve performans darboğazları ortaya çıkabilmektedir. OLEA firması bu pazarda yer almak adına ölçeklenebilir, yüksek performanslı transcode altyapısı gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

OLEA var olan yazılım mimarisinde, ölçeklenebilirlik, performans ve maliyet odaklı geliştirme projelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu süreçte, en temel ve öncelikli proje, farklı içerik tiplerinin kaynak formatlarında sabit ve mobil cihazlar üzerinde farklı çözünürlükte ve formatlarda sunuma hazırlayacak ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir transcoder mimarisi tasarlamak ve yazılım platformu geliştirmektir.

Projenin yenilikçi yönü; yerel ilk transcode altyapısı olması ve altyapının rakiplerine oranla daha yüksek performansta çalışması olacaktır. Ülkemizde transcode altyapısı bulunmaması sebebiyle yurt dışından alınan bu hizmetin yerel olarak geliştirilmesi ve satılması planlanmaktadır. Bu sayede hem döviz kaybı engellenecek hem de döviz kazandırıcı bir ürün elde edilmiş olacaktır. Aynı zamanda görüntü, video ve sesin her formata yüksek performansla dönüştürülmesi ve bu hizmeti bulut üzerinden vermesi de yine projenin yenilikçi yanları arasındadır. Proje sonunda yerel, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı transcode altyapısı geliştirilecektir.