Sahne ve Nesne Sınıflandırma için Süper-piksel Tabanlı Öznitelik Çıkarma ve Kodlama Yöntemleri
Close

Sahne ve Nesne Sınıflandırma için Süper-piksel Tabanlı Öznitelik Çıkarma ve Kodlama Yöntemleri

Back

Ad: Hasan Fehmi
Soyad: Ateş
Fakülte/Bölüm: Mühendislik / Elektrik-Elektronik
Proje İsmi: Sahne ve Nesne Sınıflandırma için Süper-piksel Tabanlı Öznitelik Çıkarma ve Kodlama Yöntemleri
Proje Başlangıç Tarihi: 01.09.2014
Süresi: 2 yıl
Fon Veren Kurum: Işık Üniversitesi
Fon Programı: BAP
Varsa Firma Ortağı: -

Süper-piksel tabanlı bölütlemede görüntü görsel olarak anlamlı atomik bölgelere ayrılarak nesne kenarlarıyla uyumlu çok sayıda bölüt elde edilmektedir. Piksel tabanlı gösterime göre daha esnek ve daha tutarlı olması sayesinde, süper-piksel tabanlı bölütleme, sınıflandırma ve nesne sezim algoritmalarının son yıllarda popülerlik kazandığı görülmektedir. Süper-pikseller, nesne bölütleriyle tutarlı olmanın yanında, görüntüdeki artıklığı temsil edebilmeleri ve özgün bölüt-tabanlı öznitelikler tanımlanması imkân vermeleri sayesinde pek çok bilgisayarlı görü problemi için cazip bir gösterim sunmaktadır.

Bu projede çeşitli süper-piksel bölütleme algoritmalarının sahne ve nesne sınıflandırma problemlerinde kullanılması ele alınacaktır. Projenin özgün yönü, süper-pikseller için farklı özniteliklerin çıkarılması ve bu özniteliklerin kodlanmasında yeni yaklaşımların denenmesidir. Bölütlerin şekilsel/morfolojik ve geometrik özellikleri kullanılarak çeşitli öznitelikler tanımlanacak ve sınıflandırma başarımları test edilecektir. Kodlama için literatürdeki Fisher kodlama, süper-vektör kodlama gibi yöntemler süper-piksellere uyarlanılarak kullanılacaktır.

Bunun için süper-piksellerin yerel uzamsal bağlamını dikkate alan kodlama stratejileri üzerinde durulacaktır. Böylelikle piksel-tabanlı sınıflandırmaya göre daha yüksek doğruluğa sahip yöntemler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısı algoritmalar, literatürde varolan veritabanlarında test edilecek; ayrıca, arazi örtüsü sınıflandırma / yerleşim alanlarının tespiti gibi çeşitli uzaktan algılama problemlerinde uygulanacaktır.