A New Low Bitrate Speech Coding Algorithm using Zero Cross and Phoneme Based SYMPES
Close

A New Low Bitrate Speech Coding Algorithm using Zero Cross and Phoneme Based SYMPES

Back

Ad: Ümit
Soyad: Güz
Fakülte/Bölüm: Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
Proje İsmi: A New Low Bitrate Speech Coding Algorithm using Zero Cross and Phoneme Based SYMPES
Proje Başlangıç Tarihi: 2014-2016
Süresi: 24 ay
Fon Veren Kurum: Işık Üniversitesi
Fon Programı: BAP
Varsa Firma Ortağı: -

Modern haberleşme sistemlerinde, dar olan konuşma iletim bandının etkin bir biçimde kullanılması konuşma işaretlerinin kodlanmasını veya sıkıştırılmasını gerektirmektedir. Bütün bu uygulamalarda istenen; konuşma işaretlerini mümkün olan en yüksek sıkıştırma oranlarında (düşük bit hızlarında) kodlarken işaretin yeniden oluşturulması sırasında algılanan sesin kalitesinin olabildiğince yüksek olmasıdır.

Bu projenin amacı; konuşma işaretlerinin daha az bit kullanılarak etkin bir biçimde kodlanması ve sıkıştırılmasıdır.

Bu projede daha önce tarafımızdan önerilen SYMPES (Systematic Procedure for Predefined Envelope and Signature Sequences) ve konuşmaya ilişkin sıfır geçişlerinin fonem tabanlı segmentlerle modellenmesine dayalı hibrid bir yöntem geliştirilmektedir. Başka bir deyiş ile klasik SYMPES yapısı fonem tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Yeni geliştirilen yöntemin en büyük avantajı düşük bit hızlarında (yüksek sıkıştırma oranlarında) dahi hesaplama karmaşıklığı, kodlama zamanı ve yeniden oluşturma zamanı gibi faktörleri en aza indirmesidir. Özellikle LPC ve CELP tabanlı yöntemler ile karşılaştırıldığında, bu yöntemlerden daha düşük bit hızları elde edilmesine rağmen algılanan ses kalitesinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.