Mikro kredinin ekonomik ve sosyal etkileri, Eskişehir ve Kocaeli Örneği
Close

Mikro kredinin ekonomik ve sosyal etkileri, Eskişehir ve Kocaeli Örneği

Back

Ad: Yrd. Doç. Dr. Yeşim Pınar
Soyad: Soykut Sarıca
Fakülte/Bölüm: İİBF/işletme
Proje İsmi: Mikro kredinin ekonomik ve sosyal etkileri, Eskişehir ve Kocaeli Örneği
Proje Başlangıç Tarihi: 01.01.2016
Süresi: 1 yıl
Fon Veren Kurum: KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı)
Fon Programı:
Varsa Firma Ortağı: -

Projenizin amacını, çıktılarını, özgün değerini/literatüre katkısını kısaca özetleyiniz. "Mikro kredinin ekonomik ve sosyal etkileri" isimli Proje kapsamında KEDV ve Işık Üniversitesi birlikte çalışma yapacaklardır. Proje, Eskişehir ve Kocaeli illerinde mikro kredi kullanan kadınlarda mikro kredi kullanımının yaşantıları üzerindeki sosyal, ekonomik, kültürel etkisinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Projede aşağıdaki çalışmaların yapılmasını içerir:

 • Sosyal, ekonomik, kültürel etki analizinin yapılabilmesi için, veri toplamada kullanılacak anket formunda yer alacak soruların hazırlanması,
 • Proje kapsamında veri sistemine girilecek olan KEDV'e ait olan baseline datanın analizi ve raporlanması,
 • Kredi kullanan kadınlarla anketlerin yapılması,
 • Anket aracılığıyla verilerin toplanması ve e-kayıtlarının oluşturulması,
 • Analizin hangi değişkenlere göre yapılacağına karar verilmesi,
 • Baseline data'nın, ilk ve ikinci altı aylık periyodlarda toplanacak olan verinin analizi ve raporlanması,
 • Verilerin analizinde kullanılan (SPSS veya diğer) yazılımla ilgili teknik bilgiyi, yazılımın nasıl çalıştığı, nasıl analiz yapılabileceği ve raporların nasıl oluşturulacağı ile ilgili yazılı bir rehber oluşturulması,
 • KEDV'e SPSS'te veri girişi, analizi, rapor üretimi, rapor formatı geliştirme ile ilgili eğitim verilmesi.
 • Proje IÜ Yürütücüsü: IÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Soykut Sarıca IÜ tarafından Proje Yürütücüsü olarak atanmıştır.
 • Proje İÜ Ekibi: Elif Çağlı ve Esra Bal, IÜ tarafından proje ekibi olarak atanmışdır.
 • Proje KEDV Yürütücüsü: Didem Demircan KEDV tarafında Proje Yürütücüsü olarak atanmıştır.