Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilirlik, Yeşil Pazarlama ve Medya
Close

Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilirlik, Yeşil Pazarlama ve Medya

Back

Ad: Gamze
Soyad: Karayaz
Fakülte/Bölüm: İİBF/İşletme
Proje İsmi: Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilirlik, Yeşil Pazarlama ve Medya
Proje Başlangıç Tarihi: Ekim 2013
Süresi: 2 yıl
Fon Veren Kurum: Hollanda Ulusal Ajansı
Fon Programı: Avrupa Birliği Erasmus Kapsamındaki Hayat Boyu Öğrenme Programları Yenilik Transferi Projesi (Transfer of Innovation)
Varsa Firma Ortağı: Stivako-Netherlands (Project Coordinator);IGS-Lyon;Graphic Association Denmark;Cubion-Denmark; Aido-Spain; Dienstencentrum-Netherlands

Işık Üniversitesi ortaklığı ile iki yılı aşkın süren bu proje, Avrupa Birliği ülkelerinin uygulama ve bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasını amaç edinmiş yenilik transferi projelerindendir,ve proje somut çıktılarının ortaklar yoluyla yeni yararlandırıcılara kazandırılmasını hedeflemiştir. Üniversite ve iş yaşamını bir araya getiren bu projede, ortaklar kendi deneyimlerini aktarmak ve paylaşmak üzere bir araya gelerek dört ana konuda uzmanlıklarını birleştirmişlerdir: 1-Eğitim-Pedagoji, 2-Yaratıcı Endüstriler ve Medya, 3-Sürdürülebilirlik, Kalkınma,ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ve 4-Yeşil Pazarlama.

Proje hedefleri ve değeri iki kısımda ele alınabilir:

1- Sürdürülebilirlik konusunda meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim amaçlı somut çıktılar üretmek:
Bu amaçla projede katılımcı her ülkedeki "sürdürülebilirlik farkındalığı" analizi sonucunda, öğrenciler için fiziksel ve dijital "sürdürülebilirlik" simülasyon geliştirilmiştir. Fiziksel simülasyon, inşaat, seyahat/turizm, süpermarket, servis ve belediyeler gibi değişik sektör ve alanlardan geliştirilen sorulardan oluşurken; dijital simülasyon, her ülkeyi temsil eden bir mağaza ve ürünü tema alarak, farkındalığı arttıracak sorular üzerinden kurgulanmıştır.

2- Katılımcı ortakların uzmanlıklarıyla, KOBİ'lere sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama konusunda rekabetçi bilgi sağlayacak materyal üretmek:
Bu hedef için üretilen çıktılardan biri, ilgili KOBİ'nin yeşil pazarlama konusundaki farkındalığını ölçecek bir yöntem tasarlamaktır. Çalışmaların sonunda, firmanın farkındalık seviyesine göre basit pazarlama ilkelerinden başlayan ve yeşil pazarlama planına kadar uzanan beş aşamalı bir eğitim tasarlanmıştır. Farkındalık değerlendirmesi, dijital simülasyona pazarlama kulesi olarak dahil edilmiş, firmalara ve öğrencilere ilgili eğitim verilerek test edilmiştir.

Projenin son aşamasında ise tüm çıktılar katılımcı ülkelerin kendi diline çevrilerek, yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Tüm materyallerin eğitim amaçlı bedelsiz kullanılabileceği proje çıktılarından biri de sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama konusunda öğrencilerimize sunduğumuz seçmeli ders olmuştur.