Ders Programı (2019-2020 Akademik Yılı Öncesi)

Ders Programı (2019-2020 Akademik Yılı Öncesi)

Birinci Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3-0-2 4 7 S
PHYS 101 Genel Fizik I 3-0-0 3 5 S
PHYS 103 Fizik Lab. I 0-0-2 1 2 S
IT 101 Bilgi İşleme Giriş 2-0-2 3 5 S
ENG 101 İngilizce I 3-0-0 3 5 L
CHEM 101 Genel Kimya 3-0-0 3 5 S
ENGG 100 Mühendislik Oryantasyonu 1-0-0 1 1 S
TOPLAM 18 30
Birinci Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3-0-2 4 7 S
PHYS 102 Genel Fizik II 3-0-0 3 5 S
PHYS 104 Fizik Lab. II 0-0-2 1 2 S
CSE 101 Programlamaya Giriş 3-0-2 4 7 S
HSS 100 Profesyonel Etik 1-0-0 1 1 SS
ENG 102 İngilizce II 3-0-0 3 5 L
BIO 101 Biyoloji 3-0-0 3 5 D1
TOPLAM 19 32
İkinci yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
EE 225 Elektrik Devreleri 3-1-0 3 5 D1
EE 227 Elektrik Devreleri Lab. 0-0-2 1 2 D1
MATH 200 Doğrusal Cebir 3-0-0 3 5 S
CSE 203 Java ile Nesne Yönelimli Programlama 2-0-2 3 6 D1
BME 201 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3-0-0 3 5 D1
TUR 101 Türkçe I 2-0-0 2 2 H
ECO 101 İktisada Giriş I 3-0-0 3 6 SS
TOPLAM 18 31
İkinci yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
EE 335 Elektronik 3-1-0 3 5 D1
EE 337 Elektronik Laboratuvarı 0-0-2 1 2 D1
BME 202 Biyomekanik 3-0-0 3 6 D1
MATH 203 Çokdeğişkenli Matematik ve
Diferansiyel Denklemler
4-1-0 4 7 D1
MATH 230 Olasılık 3-1-0 3 5 S
TUR 102 Türkçe II 2-0-0 2 2 H
BME 290 Yaz Stajı I NC -
TOPLAM 16 27
Üçüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
BME 321 Biyomedikal Cihazlar I 2-0-2 3 6 D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2-0-0 2 2 H
EE 353 İşaretler ve Sistemler 4-1-0 4 7 D1
EE 303 Benzetim Gereçleri 2-0-2 3 6 D1
HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 HSS
Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 F
TOPLAM 18 31
Üçüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
BME 322 Biyomedikal Cihazlar II 2-0-2 3 6 D1
BME 302 Biyomalzemelere Giriş 3-0-0 3 6 D1
BME 354 Biyolojik Sinyal İşleme 2-0-2 3 6 D1
EE 360 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 3-2-0 4 7 D1
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2-0-0 2 2 H
Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 F
BME 390 Yaz Stajı II NC -
TOPLAM 18 32
Dörüdüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
BME 421 Tıbbi Görüntüleme 3-0-0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 D2
Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 C
HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 HSS
TOPLAM 15 28
Dörüdüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Tür
BME 490 Bitirme Projesi 0-0-8 4 7 D1
Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 D2
Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 D2
HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 HSS
Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 C
TOPLAM 16 29
Kredi TOPLAM D-P-L 138 240
D:Ders P:Problem Saati L:Laboratuvar/Uygulama

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ

D2 SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Kod Ders İsmi Saatler Kredi
BME342 Biyoenformatik 3+0+0 3
BME432 BiyoMEM ve Biyonanoteknoloji 3+0+0 3
BME465 Biyotıpta Lazerler 3+0+0 3
BME406 Duyu Sistemleri 3+0+0 3
BME400 Hastane Klinik Mühendisliği ve Yönetimi 3+0+0 3
BME408 Protez Cihazları 3+0+0 3
BME446 Tıbbi Bilgi Sistemleri 3+0+0 3
BME434 Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar 3+0+0 3
EE 453 Görüntü İşlemeye Giriş 3+0+0 3
EE 354 Sayısal İşaret İşleme 3+0+0 3
EE 444 Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Kontrol 3+0+0 3
BME4xx Özel Konular 3+0+0 3
C TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Tüm Mühendislik, Fizik, Matematik ve Enformasyon Teknoloji dersleri ve MAN492, BIO150 tamamlayıcı ders kategorisine girmektedir. 
F SERBEST SEÇMELİ DERSLER
Bütün 3 kredili lisans dersleri
H (HSS) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERSLER
Bütün 3 kredili Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri

İlgili Dosyalar