KONKORDATO BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI KABULÜ VE KONKORDATO SÜRECİNİN UYGULANMASI EĞİTİMİ
Kapat

KONKORDATO BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI KABULÜ VE KONKORDATO SÜRECİNİN UYGULANMASI EĞİTİMİ

Geri
Bilgi ve Önkayıt
Telefon: 444 77 99
Dahili: 6142
Telefon: (0 212) 286 49 13
E-Posta: semisikun.edu.tr
Programın Amacı:

Ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan iflasın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni verememiştir. Bu sebeple 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılı Kanunla iflasın ertelenmesi kurumu revize edilmiştir. İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları birlikte değerlendirildiğinde bu kurumun tamamıyla yürürlükten kaldırılması ve bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılması ticari ve sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu bakımdan iflas erteleme kurumu kaldırılarak konkordato düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapılmış ve konkordatoya işlerlik kazandırılmıştır. Konkordatoyu düzenleyen hükümlerin incelenmesi ve bu hükümlerin uygulama şeklinin pratik örneklerle sunulması; böylece konkordatonun ilan edilmesi, mahkemece kabulü ve konkordato sürecinin işleyiş biçiminin uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Programın Hedef Kitlesi / Katılımcı Profili / Katılım Koşulu:

Hukukçular, Avukatlar, Bağımsız Denetçiler, SMMM, YMM ve Muhasebe ile ilgilenenlerdir.

Program Süresi:

Eğitim toplam 7 saat olarak 1 günde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihleri:

17 Kasım 2018 Cumartesi

Belge:

Katılım Belgesi: Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilir.

Program Özet İçeriği:
  • Konkordato talep etme şartları, konkordato talebine eklenmesi gereken belgeler, geçici mühlet, geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi.
  • Kesin mühlet, konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri, borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması, kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması, kanun yolları.
  • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları, kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları, kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları, kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları, defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri, alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet, alacaklılar toplantısına davet, alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk, borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar.
  • Konkordatonun mahkemede incelenmesi, konkordatonun tasdiki şartları, konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı, rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi, konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı, kanun yolları, çekişmeli alacaklar hakkında dava, konkordatonun hükümleri, konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi.
  • Konkordato haricinde yapılan vaatler, konkordatonun kısmen feshi, konkordatonun tamamen feshi, konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri, rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri, iflâstan sonra konkordato şartları ve hükümleri.
  • Malvarlığının terki suretiyle konkordato, zorunlu içeriği, tasdikin sonuçları, konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu, paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi, paraya çevirme, rehinli taşınmazlar, taşınır rehinleri, tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri, paraların paylaştırılması, rehin açığı, tevdi, faaliyet raporu, hukuki işlemlerin iptali, uygulanacak ortak hükümler.
Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇELİK

Eğitim Yeri:

Maslak Kampüsü: Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Büyükdere Cad. No:106 34398 Maslak – İstanbul

Program Ücreti:

236 TL (KDV Dahil)

Bilgi ve Ön kayıt:

Kayıt için sem@isikun.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilir veya (0 212) 286 49 13 - 444 07 99 / 6142 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

PROGRAM KÜNYESİ

Eğitim Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi
Eğitim Süresi: Eğitim toplam 7 saat olarak 1 günde gerçekleştirilecektir.
Eğitim Ücreti: 236 TL (KDV Dahil)

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 444 07 99 - 6142
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
E-Posta: semisikun.edu.tr