Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formu

İç Mimarlık Tezli-Tezsiz Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

Öğrenci kabulünde İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde Lisans diplomasına sahip olmak şartı aranır. İç Mimarlık mezunu olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. İç Mimarlık Ana sanat dalı Tezli Yüksek Lisans Program başvurularında ALES'ten en az 55 puan alınması şartı aranmaktadır. Başvuruda bulunan adaylara çizim ve yazılı sınav yapılır. Ayrıca adayın yüksek lisans not ortalaması, sunum dosyası(portfolyo) mülakat sırasında değerlendirilir. Mülakat ve bilim sınavı sonucunda yapılan değerlendirmede öğrenci başarılı ise kontenjan dahilinde bölüme kabul edilir. Adayların değerlendirilmesi anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Program Dili Türkçedir. Ders İşleyişi, akşam saatlerinde yapılmaktadır.

Başvuru icin gerekli belgeler:

  • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler)
  • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti
  • ALES sınav sonuç belgesi
  • İki adet referans mektubu (Referans mektuplarından en az biri mezun olduğu lisans derecesinden bir Öğretim Üyesi tarafından yazılmalıdır)
  • Niyet mektubu (minimum 500 kelime)
  • Portfolyo (Adayın mesleki ve eğitim çalışmalarını içeren dosya)
  • Tam doldurulmuş Başvuru Formu
  • Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulmaktır
  • Tüm belgeler elden teslim edilmektedir
  • Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmemektedir

İlgili Dosyalar