Matematik (Tezli)

Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Matematik Yüksek Lisans Programı, 2002 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılmış ve aynı yılda öğrenci kabul etmeye başlamıştır. İlk mezununu 2014 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Matematik alanında Yüksek Lisans derecesi verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve YDS puanlarının en az 65 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, YDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, IELTS, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersleri, kayıtlı olduğu programda yer alan derslerin içeriğine uygun olması durumunda, yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için tüm kredili derslerin ve kredisiz bir seminer dersinin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması, yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması ve sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
Bu programda, öğrencilerin lisansüstü MATH kodlu derslerden, 9 kredisi zorunlu derslerden (MATH511, MATH 521 ve MATH541) olmak üzere 21 kredi(120 AKTS) saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 3 kredisi ileri düzey MATH kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. 

Program Tanımı

Matematik Yüksek Lisans Programı, araştırma odaklı bir eğitim sunarak teorik ve uygulamalı matematik konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermeyi, bir araştırmacı olarak kariyerini sürdürmek isteyenler için gerekli bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Program analiz, diferansiyel denklemler ve uygulamaları konularında geniş bir içeriğe sahiptir.

Program Eğitim Amaçları
 • Çalışma hayatında temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle olayların matematiksel modelini kurma ve modelini kurduğu problemlere çözümler üretme yetilerine sahip olup, , ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulur, takım içinde çalışabilir, lider rolü üstlenebilir.
 • Matematik veya bilgi teknolojileri, ekonomi gibi alanlarda, doktora çalışması yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini geliştirir. Türkiye veya yurtdışında bilimsel çalışmalar yapabilir, doktora çalışması tamamlayabilir.
 • Matematiksel düşünme yeteneği, kendini sürekli geliştirme amacı, gerçek yaşamda karşılaştığı disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme,  dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip olma, etik değerleri özümseme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, girişimci ve hayat boyu öğrenme becerileri ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenir.
Program Çıktıları
 • Lisans eğitimi süresince edindiği matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularındaki bilgi birikimini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
 • Ulusal ve uluslararası alanda yayın ve sunum yapma becerisi kazanmak.
 • Disiplinler arası çalışma ve araştırma gruplarında liderlik yapmak ve sorumluluk almak;  karmaşık durumlarda stratejik çözüm yaklaşımları geliştirebilmek.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak mesleki ve akademik yaşamda sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenebilmek, bilgiye erişebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
 • Mühendislik alanındaki matematik problemlerine ait bilgiye derinlemesine ulaşmak  ve çözümler üretebilmek.
 • Mühendislik problemlerini çözmek için yöntemler geliştirebilmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.
Mezunların İstihdamı

Program, matematik alanında bilgi üretimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak veya karşılaştığı matematiksel problemlere geniş bir açıdan bakmak isteyenler için uygundur. Doktora seviyesinde araştırma yapmak isteyenler için hazırlık imkânı sunmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Türü ve Dili
Örgün eğitim, İngilizce
Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Banu UZUN (Anabilim Dalı Başkanı) 444 07 99 / 7176, banu.uzun@isikun.edu.tr
lee@isikun.edu.tr

1 .Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 9
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 9
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 8
Dönem Kredi Toplamı 9 0 0 9 26
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 9
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 8
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 8
Dönem Kredi Toplamı 9 0 0 9 25
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH_ Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 9
MATH500 Yüksek Lisans Semineri 0 1 0 0 0
MATH590 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 0 60
Dönem Kredi Toplamı 3 1 0 3 69
TOPLAM 21 120
Ders Listesi
İstenilen bir dönemde zorunlu olarak alınması gereken dersler:
MATH511 Real Analysis(3+0+0) 9 AKTS
MATH521 Ordinary Differential Equations(3+0+0) 9 AKTS
MATH541 Algebra(3+0+0) 8 AKTS
Diğer seçimli dersler:
MATH512 Complex Analysis(3+0+0) 9 AKTS
MATH513 Functional Analysis(3+0+0) 9 AKTS
MATH516 Probability (3+0+0) 9 AKTS
MATH522 Partial Differential Equations I (3+0+0) 9 AKTS
MATH523 Partial Differential Equations II(3+0+0) 8 AKTS
MATH527 Numerical Analysis (3+0+0) 8 AKTS
MATH528 Numerical Solution of Partial Differential Equations (3+0+0) 8 AKTS
MATH551 Nonlinear Continuum Mechanics I (3+0+0) 8 AKTS
MATH552 Nonlinear Continuum Mechanics II (3+0+0) 8 AKTS
MATH554 Perturbation Methods (3+0+0) 8 AKTS
MATH561 Topology (3+0+0) 9 AKTS
MATH564 Differential Geometry (3+0+0) 9 AKTS
MATH571 Mathematical Methods in Physics and Engineering (3+0+0) 8 AKTS
MATH581-589 Special Topics in Mathematics I-IX (3+0+0) 8 AKTS
MATH611 Harmonic Analysis I (3+0+0) 8 AKTS (3+0+0) 8 AKTS
MATH612 Harmonic Analysis II (3+0+0) 8 AKTS
MATH613 Conformal Mappings (3+0+0) 8 AKTS
MATH614 Advanced Functional Analysis (3+0+0) 9 AKTS
MATH615 Functional Analysis and Applications (3+0+0) 8 AKTS
MATH617 Theory of Stochastic Processes I (3+0+0) 8 AKTS
MATH618 Theory of Stochastic Processes II (3+0+0) 8 AKTS
MATH619 Advanced Differential Geometry (3+0+0) 9 AKTS
MATH653 Nonlinear Elasticity (3+0+0) 8 AKTS
MATH655 Direct and Inverse Scattering of Waves (3+0+0) 8 AKTS
MATH656 Nonlinear Waves (3+0+0) 8 AKTS
Temel Alan Yeterlilikleri
(Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7.Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Matematik
Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
BECERİLER 1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
  3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği 1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Tetkinlik 1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
YETKİNLİKLER Alana Özgğ Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4- Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MATH511, MATH541, MATH512, MATH513, MATH561
MATH521, MATH522, MATH523
MATH564
MATH516
MATH527, MATH528
MATH551, MATH552, MATH554, MATH571
MATH500
MATH590

İlgili Dosyalar