Endüstriyel Tasarım Programı

Endüstriyel Tasarım Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi altında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak kurulmuş ve özel yetenek sınavı ile öğrenci almıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi altında ÖSYM merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmiştir. 2015 yılında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı olarak Endüstriyel Tasarım adını almıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Endüstriyel Tasarım Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Endüstriyel Tasarım programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Endüstriyel tasarım, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi algısal, estetik ve işlevsel bütünlüğüyle ele alarak yenilikçi çözüm üreten yaratıcı bir meslektir.
4 yıllık bir egitim süresine sahip olan bu program, ögrencilerin meslek yasamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluga sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düsünce çerçevesinde degerlendirerek yeni ürün gelistirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.
Öğrencilerimiz, 3. sınıftan itibaren eğilimlerine göre ''Etkileşim Tasarımı", "Tasarım Yönetimi", "Yat Tasarımı", "Otomotiv Tasarımı", "Mobilya Tasarımı", "Kent Mobilyaları Tasarımı", "Ambalaj Tasarımı", "Seramik ve Kalıp Teknolojileri" gibi seçmeli derslerle farklı dallarda uzmanlaşmaları için yönlendirilmektedir.
Endüstriyel Tasarım lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 143 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde staj yapmalıdır.

Program Eğitim Amaçları
 • Endüstriyel tasarım mesleğinin icrası için gerekli yetilere sahip, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulur
 • Endüstriyel tasarım ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştirir
 • Sorumlu ve tatmin edici bir meslek yaşantısı için uygun olan geniş bir toplumsal anlayış ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenir
Program Çıktıları
 • Endüstriyel tasarımda yeni sorunları tanımlamak ve yaşam kalitesini artırma amaçlı analiz ve çözüm oluşturmak
 • Tasarımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan malzeme ve teknik bilgileri uygulamak
 • Tasarımları çağdaş anlatım teknikleri ile görsel, yazılı, sözlü sunabilme becerisine sahip olmak
 • Disiplinler arası ve farklı ilgi grupları ile çalışabilme yetisini geliştirmek
 • Endüstriyel Tasarım mesleğine dair etik değerlere ve kurallara bağlılık oluşturmak
 • Tasarım süreçlerini planlama ve yönetme becerisi kazandırmak
 • Tasarım odaklı araştırma yöntemlerini kurgulama, yürütme ve analiz etmeye yönelik temel becerileri kazandırmak
 • Toplumsal ve bireysel farklılıklara duyarlılık ve sorumluluk bilinci oluşturmak
 • Tasarımın tarihsel gelişimine hakim olma ve geleceğine yönelik öngörüler yapabilme yetisi kazandırma
 • Sürdürülebilir yaşama hizmet eden tasarım geliştirme ve uygulama becerisi kazandırma.
 • Sistem, hizmet, deneyim ve ürünlere kullanıcı odaklı bütüncül çözüm önerileri getirebilmek.
Mezunların İstihdamı

Endüstriyel tasarımcılar, endüstriyel üretimin geçerli olduğu otomotiv, beyaz eşya, ev ve ofis mobilyaları, kent mobilyaları, elektrikli ev aletleri, iletişim teknolojileri, ev gereçleri, kişisel aksesuarlar, ambalaj, aydınlatma gibi çok geniş bir sektörel alanda tasarımcılık ya da danışmanlık hizmetleri verirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Endüstriyel Tasarım programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Beril Anılanmert (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6220, beril.anilanmert@isikun.edu.tr
Sevtap Akdağ (Fakülte Sekreteri) 444 07 99 - 7206, sevtap.akdag@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (3 ülkede ? üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 101 Temel Tasarım I 0+0+6 3 5 D1 ENT 102 Temel Tasarım II 0+0+6 3 5 D1
ENT 111 Endüstriyel Tasarımda 2+0+2 3 5 D1 ENT 124 Endüstriyel Tasarıma Giriş 2+0+2 3 5 D1
Görselleştirme
ENT 121 Teknik Çizim I 0+0+6 3 5 D1 ENT 122 Teknik Çizim II 0+0+6 3 5 D1
HSS 103T Sanat Tarihi 3+0+0 3 3 SS ENT 132 Tasarım Tarihi 3+0+0 3 3 SS
MATH 103T Matematik I 3+0+0 3 5 S ARCH 112T Statik-Mukavemet 3+1+0 3 5 S
ING 101 Genel İngilizce I 3+1+0 3 5 L ING 102 Genel İngilizce II 3+1+0 3 5 L
Dönem Kredileri 18 28 Dönem Kredileri 18 28
2. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 2. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 201 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I 0+0+8 4 10 D1 ENT 202 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II 0+0+8 4 10 D1
ENT 211 Bilgisayar Destekli Endüstriyel 2+0+2 3 5 D1 ENT 212 Bilgisayar Destekli Endüstriyel 2+0+2 3 5 D1
Tasarım I Tasarım II
ENT 221 Malzeme ve Üretim Yöntemleri I 2+0+2 3 5 D1 ENT 222 Malzeme ve Üretim Yöntemleri II 2+0+2 3 5 D1
ENT 213 Mock Up ve Prototip Yapım 2+0+2 3 4 D1 ENT 214 Mock Up ve Prototip Yapım 2+0+2 3 4 D1
Teknikleri I Teknikleri II
ENT 223 Ergonomi 2+0+2 3 4 S ENT 292 Sektörel Etkinlikler 2+0+2 3 4 D1
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
ENT 290 Sektör Stajı I NC
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 18 30
3. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 3. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 301 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III 0+0+8 4 11 D1 ENT 302 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV 0+0+8 4 11 D1
ENT 311 Tasarım Yönetimi 2+0+2 3 5 D1 ENT 322 Etkileşim Tasarımı 2+0+2 3 5 D1
ENT D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders I 3 5 D2 ENT D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders III 3 5 D2
ENT D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders II 3 5 D2 ENT D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders IV 3 5 D2
ENT C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders I 3 4 C ENT C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders II 3 4 C
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ENT 390 Sektör Stajı II NC
Dönem Kredileri 18 32 Dönem Kredileri 18 32
4. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V 0+0+8 4 13 D1 ENT 490 Endüstriyel Tasarım Bitirme Projesi 0+0+8 4 15 D1
ENT 431 Tasarım Hukuku 3+0+0 3 4 D1 ENT 412 Portfolyo Tasarımı 2+0+2 3 3 D1
İş Sağlığı ve Güvenliği 2+2+0 3 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+2+0 3
ENT D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders V 3 5 D2 ENT C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders III 3+0+0 3 4 C
F-I Serbest Seçmeli Ders I 3 4 F F-II Serbest Seçmeli Ders II 3 4 F
HSS-I HSS Seçmeli Ders I 3+0+0 3 4 HSS HSS-II HSS Seçmeli Ders II 3+0+0 3 4 HSS
Dönem Kredileri 19 Dönem Kredileri 19
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ / AKTS: 143/ 240
D1 + D2 =  90 / 140 = % 64

ULAŞTIRMA TASARIMI
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 361 Yat Tasarımı I 2+0+2 3 5 D2
ENT 362 Yat Tasarımı II 2+0+2 3 5 D2
ENT 363 Otomotiv Tasarımı I 2+0+2 3 5 D2
ENT 364 Otomotiv Tasarımı II 2+0+2 3 5 D2
ENT 461 Araç İç Tasarımı 2+0+2 3 5 D2
ENT 463 Üretim için Bilgisayar Destekli Modelleme 2+0+2 3 5 D2
ÜRÜN TASARIMI
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 351 Mobilya Tasarımı 2+0+2 3 5 D2
ENT 352 Seramik/Kalıp Teknolojileri 2+0+2 3 5 D2
ENT 353 Aydınlatma Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
ENT 354 Ambalaj Tasarımı 2+0+2 3 5 D2
ENT 453 Kent Mobilyaları Tasarımı 2+0+2 3 5 D2
ENT 463 Üretim için Bilgisayar Destekli Modelleme 2+0+2 3 5 D2
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
ENT 371 Çoklu Ortamda Tasarım 2+0+2 3 5 C
ENT 372 Bilim Kurgudan Gerçekliğe Ürün Tasarımı 2+0+2 3 5 C
ENT 373 Tasarı Geometri 2+0+2 3 5 C
ENT 374 Form ve Strüktür 2+0+2 3 5 C
ENT 375 Bilgisayar Destekli Tasarım III 2+0+2 3 5 C
ENT 376 Tasarımda Ürün Anlam Bilim 3+0+0 3 5 C
ENT 377 Sergileme Tasarımı 2+0+2 3 5 C
ENT 378 Ayakkabı Aksesuar Tasarımı 2+0+2 3 5 C
ENT 379 Tasarımda İleri Görselleştirme 2+0+2 3 5 C
ENT 471 Tasarım ve Kimlik 3+0+0 3 5 C
ENT 472 Tasarım Kuramları 3+0+0 3 5 C
ENT 474 Pazarlama 3+0+0 3 5 C
ENT 476 Ulaştırma Sistemleri Model Yapımı 2+0+2 3 5 C
ENT 478 Engelliler için Tasarım 2+0+2 3 5 C
ARCH101T  Mimarlığa Giriş  3+0+0 3 5 C
ARCH104T  Bina Bilgisi  2+0+2 3 5 C
ARCH203T  Mimarlık Tarihi I  3+0+0 3 5 C
ARCH204T  Mimarlık Tarihi II  3+0+0 3 5 C
ARCH308T  Fiziksel Çevre Kontrolü  2+0+2 3 5 C
GSB 483 Sıcak Cam Üfleme (Atölye Çalışması) 0+0+6 3 5 C
GSB 484 Kalıpla Cam Şekillendirme (Atölye Çalışması) 0+0+6 3 5 C
GRT 262 İllüstrasyon 3+0+0 3 5 C
GRT 312 Baskıresim III 2+0+2 3 5 C
GRT 357 Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama 3+0+0 3 5 C
GRT 463 Göstergebilim 3+0+0 3 5 C
GRT 466 Oyun Tasarımı 3+0+0 3 5 C
GRT 464 Ekslibris Tasarımı 3+0+0 3 5 C
GRT 354 Dijital İllüstrasyon 3+0+0 3 5 C
MTT373 Moda Fotoğrafçılığı 3+0+0 3 5 C
STV261 Diksiyon ve Etkili Konuşma  3+0+0 3 5 C
STV 311 İleri Grafik Animasyon Tekniği 3+0+0 3 5 C
STV 471 Mekan Algısı ve Sinema 3+0+0 3 5 C
IMB 277 Mekan ve Sinema 3+0+0 3 5 C
IMB 376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar 3+0+0 3 5 C
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans) Eğitimi Yeterlilikleri 
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Bilgi Kuramsal Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.   
Olgusal
Beceri Bilişsel Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Uygulamalı Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilme. 
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. 
Öğrenme Yetkinliği  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 
Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇBilgisayarTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi)
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Bilgi Kuramsal 1. İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve
Olgusal araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel,
kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2.Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4.İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve
standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5.Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6.Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa
sahiptir.
7.İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceri Bilişsel 1. Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
Uygulamalı 2.Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
3. Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine
sahiptir.
4.Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,
araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5.Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
6.Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız
olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür,
yeni sentezler üretir.
2. Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok
disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Öğrenme Yetkinliği Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı
tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
2. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimleri
ni belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel
olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
2. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler,
işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde
kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
4. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik 1. Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal
sorumluluk bilinciyle hareket eder.
2. Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli
temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3. Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin
gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun
olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
4. İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında
gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
5. Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü,
doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik
ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
6. Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11

ENT101

ENT111

ENT121

ENT102

ENT124

ENT122

ENT132

ENT201

ENT211

ENT221

ENT213

ENT223

ENT202

ENT212

ENT222

ENT214

ENT292

ENT301

ENT311

ENT302

ENT322

ENT401

ENT431

ENT490

ENT412

HSS130T

MATH103T

ARCH112T

ING101, ING102,TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102

Serbest Seçmeli

Mesleki seçmeli

Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar