Görsel Sanatlar Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar Lisans Programı, 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşu ile açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “Görsel Sanatlar Lisans Diploması” verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli taban puan almalı ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açtığı yetenek sınavında başarılı olmalıdırlar. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açtığı yetenek sınavda başarılı oldukları taktirde programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Görsel Sanatlar programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”, “Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu’nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Bölümümüz dünyadaki çağdaş sanat gelişmelerini takip eden, bunları eğitim-öğretim programlarına yansıtabilen; resimden baskıresime, heykelden sanatta bilgisayar kullanımı ve multimedyaya kadar uzanan önü açık, disiplinlerarası, sanat tarihinden felsefeye kadar kuramsal bilgi ile desteklenen bir program uygular. Bu Program öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda hem sanat stüdyo derslerinde hem de kuramsal derslerde seçmeli ders ağırlıklıdır. Ayrıca öğrencilerin bireysel sanat çalışmaları ve sanat otramı ile dialogları teşvik edilir.
Görsel Sanatlar lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 134 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
Bağımsız sanatçı olarak mesleklerini icra eder.                    
Alanında özgün sanatsal çalışmalar yapar.               
Ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde eserleriyle yer alır.                  
Sanat ortamında, galeri, müze ve akademik  kurumlarda çeşitli kademelerde görev alır.             
Program Çıktıları
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi, kültürü ve estetik konusunda bilgiye sahiptir.
Alanında sanat, tasarım yöntem, materyal ve teknikleri hakkında bilgiye sahiptir.
Alanında yasal düzenlemeler, araştırma ve sanatsal eleştiri yöntemleri, bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Alanında ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
Alanında ilgili yöntem ve teknikleri kullanır, kuram ve uygulama bütünlüğünü sağlar.
Alanında alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirmek, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Çözümleyici, eleştirel düşünme ve yorum becerisine sahiptir.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Bağımsız ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır, proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçları değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincini özümser, sorgular, çözümler ve eleştirel düşünür.
Hedef kitlesini tanımlama, alanı ile ilgili çalışmaları paylaşma ve  topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Ulusal ve uluslararası değerler ve estetik farkındalıkla alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Mezunların İstihdamı
Mezunlarımız öncelikle bireysel atölyelerinde, özgün çalışmalarını yürütürler. Özellikle mesleki eğitimini verebilecekleri Yüksek Öğretim Kurumlarında ayrıca yoğunlaşan, çeşitlenen sanat ortamında, galeri ve müze gibi kurumlarda danışmanlık ve yönetim görevleri gibi alanlarda çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Görsel Sanatlar programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Meriç Hızal (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6170, meric.hizal@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Almanya, Belçika, Danimarka, İtalya), ERASMUS+ programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ING 101 Genel İngilizce I 3+1+0 3 5 L ING 102 Genel İngilizce II 3+1+0 3 5 L
GSB 101 Desen I 2+0+2 3 6 D1 GSB 102 Desen II 2+0+2 3 6 D1
GSB 111 Temel Sanat Eğitimi I 0+0+6 3 5 D1 GSB 112 Temel Sanat Eğitimi II 0+0+6 3 5 D1
GSB132 Perspektif  2+0+2 3 5 D1 GSE 151 Temel Fotografi 3+0+0 3 5 SS
GSB103 Sanatsal Anatomi 2+0+2 3 5 D1 GSE 152 Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 SS
Dönem Kredileri 19 30 Dönem Kredileri 19 30
2. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 2. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GSB D1-I Stüdyo I (Resim,  Heykel) 0+0+6 3 6 D1 GSB D1-II Stüdyo II (Resim, Heykel) 0+0+6 3 6 D1
GSB 201 Desen III 2+0+2 3 4 D1 GSB 202 Desen IV 2+0+2 3 4 D1
GSE 241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 SS GSB 232 Sanat Kavramları ve Terminoloji 3+0+0 3 5 D1
GSE 160 Uygarlık Tarihi 3+0+0 3 5 D1 GSB 231 Estetik ve Sanat Felsefesi 3+0+0 3 5 D1
C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5 C C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5 C
GSB D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 GSB D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 18 30
3. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 3. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GSB D1-III Stüdyo III (Resim, Heykel) 0+0+6 3 8 D1 GSB D1-IV Stüdyo IV (Resim, Heykel) 0+0+6 3 8  D1
 GSB 301 Desen V 2+0+2 3 6 D1 GSB 302 Desen VI 2+0+2 3 6  D1
 GSB 321 Rönesans ve 20. Yüzyıla Kadar Sanatın Gelişimi 3+0+0 3 6 D1 GSB 352 20. Yüzyıl Batı Sanatı 3+0+0 3 6  D1
GSB D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 GSB D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5  D2
HSS-I HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5  HSS HSS-II HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 30
4. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GSB D1-V Stüdyo V(Resim, Heykel) 0+0+6 3 8 D1 GSB 490 Bitirme Projesi 0+0+6 3 10  D1
GSB 431 Çağdaş Türk Sanatı 3+0+0 3 7 D1 GSB 442 Sanat Yorumu 3+0+0 3 5 D1
GSB D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 HSS-III HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS
F-I Serbest Seçmeli Ders 3 5 F F-III Serbest Seçmeli Ders 3 5 F
F-II Serbest Seçmeli Ders 3 5 F F-IV Serbest Seçmeli Ders 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 30
Mesleki Seçmeli Dersler
D1 STÜDYO DERSLERİ Saatler Kredi AKTS Tür
GSB 211 Stüdyo I: Resim 0+0+6 3 6 D1-I
GSB 215 Stüdyo I: Heykel 0+0+6 3 6 D1-I
GSB 212 Stüdyo II: Resim 0+0+6 3 6 D1-II
GSB 216 Stüdyo II: Heykel 0+0+6 3 6 D1-II
GSB 311 Stüdyo III: Resim 0+0+6 3 8 D1-III
GSB 315 Stüdyo III: Heykel 0+0+6 3 8 D1-III
GSB 312 Stüdyo IV: Resim 0+0+6 3 8 D1-IV
GSB 316 Stüdyo IV: Heykel 0+0+6 3 8 D1-IV
GSB 411 Stüdyo V: Resim 0+0+6 3 8 D1-V
GSB 415 Stüdyo V: Heykel 0+0+6 3 8 D1-V
D2 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER 
GSB 211 Stüdyo I: Resim 0+0+6 3 6 D2-I,II,III,IV,V
GSB 215 Stüdyo I: Heykel 0+0+6 3 6 D2-I,II,III,IV,V
GSB 212 Stüdyo II: Resim 0+0+6 3 6 D2-I,II,III,IV,V
GSB 216 Stüdyo II: Heykel 0+0+6 3 6 D2-I,II,III,IV,V
GSB 311 Stüdyo III: Resim 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 315 Stüdyo III: Heykel 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 312 Stüdyo IV: Resim 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 316 Stüdyo IV: Heykel 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 411 Stüdyo V: Resim 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 415 Stüdyo V: Heykel 0+0+6 3 8 D2-I,II,III,IV,V
GSB 241 Resim Teknolojisi I 2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 242 Resim Teknolojisi II 2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 245 Heykel Teknolojisi I 2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 246 Heykel Teknolojisi II  2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 247 Baskıresim Teknolojisi I 2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 248 Baskıresim Teknolojisi II 2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
GSB 421 Serbest Stüdyo  2+0+2 3 5 D2-I,II,III,IV,V
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GSB 252 Türk Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 C
GSB 275 Fotograf  2+0+2 3 5 C
GSB 331 Güzel Sanatlarda Bilgisayar Kullanımı 2+0+2 3 5 C
GSB 362 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 5 C
GSB 372 Sanat Sosyolojisi 3+0+0 3 5 C
GSB 374 Sanat Yönetimi  3+0+0 3 5 C
HSS / SOSYAL ve BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GSB 271 Tarih Öncesinden Rönesans’a Sanatın Gelişimi 3+0+0 3 5 HSS
GSB 272 Çevre ve Kamusal Alanda Sanat 3+0+0 3 5 HSS
GSB 341 Mitoloji ve İkonografi 3+0+0 3 5 HSS
GSB 373 Sanat Psikolojisi  3+0+0 3 5 HSS
GSB 375 Sanat Felsefesi  3+0+0 3 5 HSS
 GSB 473  Performans Sanatı  3+0+0 3 5 HSS
 GSB 210  Minyatür Sanatı 3+0+0 3 5 HSS
TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bilgi Kuramsal 1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
Olgusal 2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceri Bilişsel 1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
Uygulamalı 2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6-Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Kendi çalışmalarını sorgular.
2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4-Estetik farkındalığa sahiptir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16
TUR 101
HIST101
ING 101
GSB 101
GSB 111
GSB132
GSB103
TUR 102
HIST 102
ING 102
GSB 102
GSB 112
GSE 151
GSE 152
HIST 102
ING 102
GSB 102
GSB 112
GSE 151
GSE 152
GSB 201
GSE 241
GSE 160
GSB 202
GSB 232
GSB 231
GSB 231
GSB 232
 GSB 301
 GSB 321
GSB 302
GSB 352
GSB 431
GSB 442
GSB 490
D1 Seçmeli
Bölüm İçi Seçmeli
HSS seçmeli
Tamamlayıcı seçmeli
Serbest Seçmeli

İlgili Dosyalar