Psikoloji (Türkçe) Programı

Psikoloji (Türkçe) Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Programı, 2009 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2013-14 yılında vermiştir. Türkçe Psikoloji Programı ise 2013-14 Yılında açılmış, ilk mezunlarını 2017-18 yılında vermiştir.

 Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Psikoloji Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Psikoloji programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Psikoloji programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Psikoloji programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı   

Psikoloji Lisans Programı bilimsel yöntemler ve teknikler,  psikolojide kalıtımsal etkiler, beyin ve sinir sistemi, ayrıca sosyo-kültürel farklar temelindeki alt alanlara ilişkin bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Bölüm Programının Amaçları
Program, mezunlarının   yakın gelecekte, psikolojik olguları sorgulayan ve eleştiren, psikolojik süreçleri, sorunları ve gereksinimleri bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırabilen, psikolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya hazır, etik değerlere, kişisel ve sosyo-kültürel farklara saygı gösteren bir profesyonel sorumluluk anlayışı geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğrenciler çalışmaları boyunca değişik bilimsel yöntemler ve analiz teknikleri üzerine bilgilenmekte ve uygulamaya dayanan araştırma becerileri geliştirmektedirler. Programda yer alan temel alan derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler almakta ve seçerlerse psikolojinin alt alanlarından birinde proje tamamlamaktadırlar.
Psikoloji lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 136 kredilik (240 AKTS) ders almaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
  • Psikolog kimliğinin temeli olan etik değerlere, eleştirel düşünmeye ve
    psikoloji alanında gerekli bilgi ve yetilere sahip, çeşitli kurumlarda yönetici ve uzman olarak iş bulabilen,
  • Başta klinik psikoloji olmak üzere psikolojinin alt alanlarında yüksek lisansın önemini
    kavramış, gerekli bilimsel alt yapıya sahip, yüksek lisans ve mesleki eğitimlerle kendini geliştiren
  • Kişisel ve kültürel farklara önyargısız yaklaşma anlayışı ile farklı sektörlerde ve sivil
    toplum kuruluşlarında etkin rol alabilen mezunlar yetişmesine destek olmak.
Program Çıktıları  

PÇ1. Psikolojinin alt dallarındaki farklı kavramları inceleme, karşılaştırma ve temel uygulama becerileri,

PÇ2. Analitik ve kritik düşünme, bu yaklaşımı psikolojinin çeşitli alanlarında uygulama, alanla ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözümleyebilme becerileri,

PÇ3. Alanında edindiği bilgileri kullanarak olguları, olayları ve verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerileri,

PÇ4. Program tasarlamada ve profesyonel uygulamadaki mesleki ve etik konuları tartışma ve eleştirme becerileri,

PÇ5. Psikolojik ölçüm ve mülakat tekniklerindeki prosedürleri ve kuralları açıklama ve temel düzeyde uygulama becerileri,

PÇ6. Pozitivist yöntemin kurallarına benimseme ve bilimsel araştırma deseni tasarlama, veri toplama, analiz etme ve sonuçları bilimsel olarak raporlama becerileri,

PÇ7. Bilimsel düşünmenin temel ilkelerini kazanma, diğer disiplinlerde edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla ayrıştırabilme ve/veya bütünleştirebilme becerileri,

PÇ8. Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için kullanılan gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliği,

PÇ9. Sözlü ve yazılı iletişim yollarını hem Türkçe hem de en az bir yabancı dilde etkin bir biçimde kullanma becerisi,

PÇ10. Bireysel ve çok disiplinli araştırma takımlarında etkili biçimde çalışma becerisi,

PÇ11. Kişilerarası ve kültürel çeşitliliğe saygı geliştirme ve toplumsal sorumluluk becerisi,

PÇ12. Psikolojik dirençlilik, kişisel ve mesleki gelişim konularında farkındalık. 

Mezunların İstihdamı

Psikoloji Bölümü mezunları, eğitimlerinin onlara kazandıracağı analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, personal seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor klüpleri sayılabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Gülden GÜVENÇ (Bölüm Başkanı) (0216) 528 71 80 gulden.guvenc@isikun.edu.tr
Mehtap ALTAY(Bölüm Sekreteri) (0216) 528 71 62 mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (İngiltere ve Avrupa Ülkeleri), ERASMUS programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO1101

Psikolojiye Giriş I

3

6

İNTO1001

Felsefeye Giriş

3

6

İNTO1104

Bilim ve Medeniyet

3

5

BİTE1001

Bilgisayar Okuryazarlığı

0

1

TÜRK1201

Türkçe I

2

2

MATE1301

Matematik I

3

5

PSKO1103

Mesleki Psikolojiye Giriş

1

1

ENGL1101

Akademik İngilizce I

3

4

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

18

30


2. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO1102

Psikolojiye Giriş II

3

6

PSKO1105

Modern Psikoloji Tarihi

3

6

İNTO2102

Sosyolojiye Giriş

3

5

MATE2203

İstatistik I

3

5

TURK1202

Türkçe II

2

2

ENGL1102

Akademik İngilizce II

3

4

İSAG4411

İş Sağlığı ve Güvenliği I

0

2

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

17

30


3. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO2201

Araştırma Yöntemleri I

3

6

PSKO2301

Gelişim Psikolojisi I

3

6

PSKO2501

Davranışın Nörobilimsel Temelleri

3

6

PSKO2502

Öğrenme Psikolojisi

3

6

TARH1101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

2

ENGL2103

İleri Akademik İngilizce 1A

3

4

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

17

30


4. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO2202

Araştırma Yöntemleri II

3

6

PSKO2302

Gelişim Psikolojisi II

3

6

PSKO2503

Bilişsel Süreçler

3

6

PSKO2601

Psikopatoloji

3

6

TARH1102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

2

ENGL2104

İleri Akademik İngilizce 2A

3

4

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

17

30


5. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO3203

Psikolojide Sunum ve Yazma Becerileri

3

6

PSKO3204

Ölçme Teknikleri

3

6

PSKO3401

Sosyol Psikoloji I

3

6

PSKO3602

Kişilik Kuramları

3

6

PSKO3603

Klinik Psikolojiye Giriş

3

6

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

15

30


6. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO3108

Psikolojide Etik

1

1

PSKO3205

Deneysel Psikoloji

3

6

PSKO3206

Gözlem ve Görüşme Teknikleri

3

6

PSKO3402

Sosyal Psikoloji II

3

5

PSKO3403

Endüstri Psikolojisine Giriş

3

6

PSKO3604

Sağlık Psikolojisi

3

6

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

16

30


7. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO-AE-I

Alan Seçmeli-I

3

5

PSKO-AE-II

Alan Seçmeli-II

3

5

PSKO-AE-III

Alan Seçmeli-III

3

5

PSKO-AE-IV

Alan Seçmeli-IV

3

5

PSKO-GE-I

Genel Seçmeli-I

3

5

PSKO-GE-II

Genel Seçmeli-II

3

5

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

18

30


8. Semester

Ders Kodu

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

PSKO-AE-V

Alan Seçmeli-V

3

5

PSKO-AE-VI

Alan Seçmeli-VI

3

5

PSKO-AE-VII

Alan Seçmeli-VII

3

5

PSKO-GE-III

Genel Seçmeli-III

3

5

PSKO-GE-IV

Genel Seçmeli-IV

3

5

PSKO-GE-V

Genel Seçmeli-V

3

5

Toplam Yerel Kredi ve AKTS:

18

30

 

Toplam Yerel Kredi: 136


Toplam AKTS: 240

 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler

Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LGİ

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak

sorumluluk alabilme.

 

X

x

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Gelişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı  ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK

Aalana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Zorunlu Dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PSKO 1101

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSKO 1103

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

PSKO 1102

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSKO 1105

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

PSKO 2201

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

PSKO 2301

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSKO 2501

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

PSKO 2502

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSKO 2202

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

PSKO 2302

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSKO 2503

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSKO 2601

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSKO 3203

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSKO 3204

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

PSKO 3401

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSKO 3602

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSKO 3603

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

PSKO 3108

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

PSKO 3205

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSKO 3402

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSKO 3206

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

PSKO 3403

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSKO 3604

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSKO 1104

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

PSKO 2106

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

PSKO 2107

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

PSKO 4205

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

PSKO 3303

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PSKO 4304

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

PSKO 4305

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSKO 4306

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSKO 4404

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

PSKO 4405

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSKO 4406

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSKO 4407

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSKO 4408 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

PSKO 4409

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSKO 4410

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSKO 4510

X

X