Psikoloji (İngilizce) Programı

Psikoloji (İngilizce) Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Programı, 2009 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2013-14 yılında vermiştir. Türkçe Psikoloji Programı ise 2013-14 Yılında açılmış, ilk mezunlarını 2017-18 yılında vermiştir.

 Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Psikoloji Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Psikoloji programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Psikoloji programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Psikoloji programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı   

Psikoloji Lisans Programı bilimsel yöntemler ve teknikler,  psikolojide kalıtımsal etkiler, beyin ve sinir sistemi, ayrıca sosyo-kültürel farklar temelindeki alt alanlara ilişkin bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Bölüm Programının Amaçları
Program, mezunlarının   yakın gelecekte, psikolojik olguları sorgulayan ve eleştiren, psikolojik süreçleri, sorunları ve gereksinimleri bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırabilen, psikolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya hazır, etik değerlere, kişisel ve sosyo-kültürel farklara saygı gösteren bir profesyonel sorumluluk anlayışı geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğrenciler çalışmaları boyunca değişik bilimsel yöntemler ve analiz teknikleri üzerine bilgilenmekte ve uygulamaya dayanan araştırma becerileri geliştirmektedirler. Programda yer alan temel alan derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler almakta ve seçerlerse psikolojinin alt alanlarından birinde proje tamamlamaktadırlar.
Psikoloji lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 136 kredilik (240 AKTS) ders almaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
  • Psikolog kimliğinin temeli olan etik değerlere, eleştirel düşünmeye ve
    psikoloji alanında gerekli bilgi ve yetilere sahip, çeşitli kurumlarda yönetici ve uzman olarak iş bulabilen,
  • Başta klinik psikoloji olmak üzere psikolojinin alt alanlarında yüksek lisansın önemini
    kavramış, gerekli bilimsel alt yapıya sahip, yüksek lisans ve mesleki eğitimlerle kendini geliştiren
  • Kişisel ve kültürel farklara önyargısız yaklaşma anlayışı ile farklı sektörlerde ve sivil
    toplum kuruluşlarında etkin rol alabilen mezunlar yetişmesine destek olmak.
Program Çıktıları  

PÇ1. Psikolojinin alt dallarındaki farklı kavramları inceleme, karşılaştırma ve temel uygulama becerileri,

PÇ2. Analitik ve kritik düşünme, bu yaklaşımı psikolojinin çeşitli alanlarında uygulama, alanla ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözümleyebilme becerileri,

PÇ3. Alanında edindiği bilgileri kullanarak olguları, olayları ve verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerileri,

PÇ4. Program tasarlamada ve profesyonel uygulamadaki mesleki ve etik konuları tartışma ve eleştirme becerileri,

PÇ5. Psikolojik ölçüm ve mülakat tekniklerindeki prosedürleri ve kuralları açıklama ve temel düzeyde uygulama becerileri,

PÇ6. Pozitivist yöntemin kurallarına benimseme ve bilimsel araştırma deseni tasarlama, veri toplama, analiz etme ve sonuçları bilimsel olarak raporlama becerileri,

PÇ7. Bilimsel düşünmenin temel ilkelerini kazanma, diğer disiplinlerde edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla ayrıştırabilme ve/veya bütünleştirebilme becerileri,

PÇ8. Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için kullanılan gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliği,

PÇ9. Sözlü ve yazılı iletişim yollarını hem Türkçe hem de en az bir yabancı dilde etkin bir biçimde kullanma becerisi,

PÇ10. Bireysel ve çok disiplinli araştırma takımlarında etkili biçimde çalışma becerisi,

PÇ11. Kişilerarası ve kültürel çeşitliliğe saygı geliştirme ve toplumsal sorumluluk becerisi,

PÇ12. Psikolojik dirençlilik, kişisel ve mesleki gelişim konularında farkındalık. 

Mezunların İstihdamı

Psikoloji Bölümü mezunları, eğitimlerinin onlara kazandıracağı analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, personal seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor klüpleri sayılabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri 

Doç. Dr. Berna Akçinar Yayla (Bölüm Başkanı) (0216) 528 71 67 berna.akcinar@isikun.edu.tr
Mehtap ALTAY(Bölüm Sekreteri) (0216) 528 71 62 mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (İngiltere ve Avrupa Ülkeleri), ERASMUS programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC1101

Introduction to Psychology I

3

6

HUSS1001

Introduction to Philosophy

3

6

HUSS1104

Science and Civilization

3

5

ITEC1001

Computer Literacy

0

1

TURK1201

Turkish I

2

2

MATH1301

Mathematics I

3

5

PSYC1103

Introduction to Psychological Professions

1

1

ENGL1101

Academic English 1

3

4

Total of Semester Local Credits & ECTS:

18

30


2. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC1102

Introduction to Psychology II

3

6

PSYC1105

History of Modern Psychology

3

6

HUSS2102

Introduction to Sociology

3

5

MATH2203

Statistics I

3

5

TURK1202

Turkish II

2

2

ENGL1102

Academic English 2

3

4

OHES4411

Occupational Health and Safety I

0

2

Total of Semester Local Credits & ECTS:

17

30


3. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC2201

Research Methods I

3

6

PSYC2301

Developmental Psychology I

3

6

PSYC2501

Foundations of Behavioral Neuroscience

3

6

PSYC2502

Learning Psychology

3

6

HIST1101

History of Turkish Republic I

2

2

ENGL2103

Advanced Academic English 1A

3

4

Total of Semester Local Credits & ECTS:

17

30


4. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC2202

Research Methods II

3

6

PSYC2302

Developmental Psychology II

3

6

PSYC2503

Cognitive Processes

3

6

PSYC2601

Psychopathology

3

6

HIST1102

History of Turkish Republic II

2

2

ENGL2104

Advanced Academic English 2A

3

4

Total of Semester Local Credits & ECTS:

17

30


5. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC3203

Presentation and Writing Skills in Psychology

3

6

PSYC3204

Measurement Techniques

3

6

PSYC3401

Social Psychology I

3

6

PSYC3602

Theories of Personality

3

6

PSYC3603

Introduction to Clinical Psychology

3

6

Total of Semester Local Credits & ECTS:

15

30


6. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC3108

Ethics in Psychology

1

1

PSYC3205

Experimental Psychology

3

6

PSYC3206

Observation and Interview Techniques

3

6

PSYC3402

Social Psychology II

3

5

PSYC3403

Introduction to Industrial Psychology

3

6

PSYC3604

Health Psychology

3

6

Total of Semester Local Credits & ECTS:

16

30


7. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC-AE-I

Area Elective-I

3

5

PSYC-AE-II

Area Elective-II

3

5

PSYC-AE-III

Area Elective-III

3

5

PSYC-AE-IV

Area Elective-IV

3

5

PSYC-GE-I

General Elective-I

3

5

PSYC-GE-II

General Elective-II

3

5

Total of Semester Local Credits & ECTS:

18

30


8. Semester

Slot Code

Slot Name

Local Credit

ECTS

PSYC-AE-V

Area Elective-V

3

5

PSYC-AE-VI

Area Elective-VI

3

5

PSYC-AE-VII

Area Elective-VII

3

5

PSYC-GE-III

General Elective-III

3

5

PSYC-GE-IV

General Elective-IV

3

5

PSYC-GE-V

General Elective-V

3

5

Total of Semester Local Credits & ECTS:

18

30

 

Total of Local Credits:136


Total of ECTS:240

 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler

Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LGİ

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak

sorumluluk alabilme.

 

X

x

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Gelişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı  ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK

Aalana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Zorunlu Dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PSYC 1101

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSYC 1103

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

PSYC 1102

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSYC 1105

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

PSYC 2201

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

PSYC 2301

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSYC 2501

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

PSYC 2502

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 2202

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

PSYC 2302

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSYC 2503

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 2601

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSYC 3203

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSYC 3204

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

PSYC 3401

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSYC 3602

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSYC 3603

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

PSYC 3108

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

PSYC 3205

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSYC 3402

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSYC 3206

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

PSYC 3403

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSYC 3604

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 1104

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

PSYC 2106

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

PSYC 2107

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

PSYC 4205

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

PSYC 3303

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PSYC 4304

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

PSYC 4305

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

PSYC 4306

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 4404

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

PSYC 4405

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSYC 4406

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSYC 4407

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSYC 4408 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

PSYC 4409

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

PSYC 4410

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSYC 4510

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 4511

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSYC 4512

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

PSYC 4605

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

PSYC 4606

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

PSYC 4607

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYC 4608

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

PSYC 4609

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X