Matematik Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Matematik Programı, 1999 yılında açılmış ve aynı yılda öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Matematik Lisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Matematik programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Not: 2014 yılından itibaren bu programa öğrenci alınmamıştır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Matematik programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Matematik programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Matematik Lisans Programı teorik ve uygulamalı matematik konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermeyi, analitik ve sayısal becerilerini geliştirmeyi ve iş hayatında karşılaşacakları karmaşık problemleri anlayıp çözüm üretebilen ve sonuçlarını yorumlayabilen nitelikli matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Programda yer alan temel meslek derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde ileri düzeyde matematik derslerinin yanı sıra  seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler de alırlar. Alınan derslerle öğrenciler sağlam bir matematik temeline sahip olurken, farklı disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini de artırma fırsatı bulabilirler. 
Matematik Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 130 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir.

 

Program Eğitim Amaçları
 • Temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kurma ve modelini kurduğu problemlere çözümler üretme yetilerine sahip olup, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulur.
 • Matematik veya bilgi teknolojileri, ekonomi gibi alanlarda, lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştirir.
 • Matematiksel düşünme yeteneği, kendini sürekli geliştirme amacı, gerçek yaşamda karşılaştığı disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme,  dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip olma, etik değerleri özümseme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, girişimci ve hayat boyu öğrenme becerileri ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenir.
Program Çıktıları
 • Kalkülüs, doğrusal cebir, differansiyel denklemler, olasılık ve istatistik tekniklerini kullanarak problem çözme becerisine sahip olmak
 • Analiz, cebir, differansiyel denklemler ve diferansiyel geometri gibi matematiğin esas alanları hakkında temel bilgilere sahibi olmak
 • Gerçek hayata dair matematiksel modelleri kurabilme, yorumlayabilme, ifade ve analiz edebilme hakkında yetkinlik sahibi olmak
 • Temel anlamda, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimler hakkında fikir sahibi olmak
 • Bilgisayar programı yazabilmek ve bunu problem çözümlerinde kullanabilmek
 • Problem çözümlerine matematiği uygulama becerisini gösterebilmek ve bu becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
 • Sözlü ve yazılı araçlarla Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilmek; disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda, farklı görevlerde ve sorumluluk düzeylerinde çalışabilme yetisine sahip olmak
 • Hem bağımsız hem de bir çok alanlı takımın parçası olarak çalışabilme becerisini gösterebilmek
 • Hayat boyu öğrenmenin gereksinimini anlayabilmek ve bu anlamada beceri kazanabilmek, zamanını iyi kullanabilmek
 • Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, mesleki hayatta etik değerlerin ve sorumlulukların öneminin farkına varabilmek.
Mezunların İstihdamı

Matematik bölümü mezunları, bankalarda, finans kuruluşlarında ve kamu kurumlarında iş bulma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma, alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda gerekli formasyonu edindiklerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda matematik öğretmeni olabilirler.  Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Matematik programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili
Örgün eğitim, İngilizce
Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Banu UZUN (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7176, banu.uzun@isikun.edu.tr
Mehtap ARİ ALTAY (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7162, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (Lublin University of Technology, Polonya ile) programı (bkz.http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3 0 2 4 7
  PHYS101 Genel Fizik I 3 0 0 3 5
  ENG101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 5
  IT101 Bilgisayara Giriş 2 0 2 3 5
  ECO101 Ekonomiye Giriş I 3 0 0 3 6
  PHYS103 Fizik Laboratuarı I 0 0 2 1 2
 Dönem Kredi Toplamı 14 0 6 17 30
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH142 Ayrık Matematik 3 1 0 3 4
MATH101 MATH102 Diferansiyel ve Integral Hesap II 3 0 2 4 7
  PHYS102 Genel Fizik II 3 0 0 3 5
ENG101 ENG102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 5
  CSE101 Programlamaya Giriş 3 0 2 4 7
  PHYS104 Fizik Laboratuarı II 0 0 2 1 2
 Dönem Kredi Toplamı 15 1 6 18 30
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 MATH201 Diferansiyel ve İntegral Hesap III 3 0 2 4 7
  MATH200 Lineer Cebir 3 0 0 3 5
  MATH230 Olasılık 3 1 0 3 5
  HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2
  TUR101 Türkçe I 2 0 0 2 2
  CSE203 Java Nesne Yönelimli Programlama 2 0 2 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15 1 4 17 26
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 MATH220 Diferansiyel Denklemler 3 0 2 4 7
MATH201 MATH212 Karmaşık Analiz I 3 0 2 4 7
  MATH231 İstatistik I 3 0 0 3 7
MATH102 MATH 214 Matematik Analize Giriş 3 0 0 3 6
  HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2
  TUR102 Türkçe II 2 0 0 2 2
 Dönem Kredi Toplamı 16  0  4 18 29
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH321 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7
  MATH361 Diferansiyel Geometri 3 0 0 3 8
  MATH311 Reel Analize Giriş 3 0 0 3 8
  MATH_HSS-I İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  MATH_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15  0  0 15 33
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH324 Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri I 3 0 0 3 7
MATH200 MATH302 Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 5
  MATH314 Fonksiyonel Analiz 3 0 0 3 8
  MATH_D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
  MATH_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15  0  0 15 32
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH441 Modern Cebire Giriş 3 0 0 3 8
  MATH_D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
  MATH_F-I Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  MATH_C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  CSE_HSS-II İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15  0  0 16 30
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  MATH464 Topolojiye Giriş 3 0 0 3 8
  MATH_D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
  MATH_F-II Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  MATH_HSS-III İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  MATH_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15   0  0 15 30
TOPLAM       130 240
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH232 İstatistik II 3 0 0 3 7
MATH313 Karmaşık Analiz II 3 0 0 3 7
MATH322 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7
MATH323 Varyasyonlar Hesabı 3 0 0 3 7
MATH343 İleri Doğrusal Cebir 3 0 0 3 7
MATH425 Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri II 3 0 0 3 7
MATH426 Matematiksel Modelleme 3 0 0 3 7
MATH427 İleri Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7
MATH428 Sayısal Doğrusal Cebir 3 0 0 3 7
IT213 Internet ve Web Programlama 2 0 2 3 7
IE306 Yöneylem Araştırmasının Temelleri 3 0 0 3 7
CSE320 Veritabanları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7
ECO330  Oyun Teorisi 3 0 0 3 7
CSE415 Hesaplama Kuramı 3 0 0 3 7
TYYÇMatematik ve İstatistikTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10
Kuramsal
Olgusal
1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Ders Kodu PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ10
MATH101, MATH102
MATH142  ○
MATH200  ●  ●  ●  ●  ●  ○
MATH201  ○
MATH212  ○
MATH214, MATH311, MATH314, MATH464
MATH220  ●  ●
MATH230  ●  ●
MATH231, MATH232  ○
MATH302
MATH313
MATH321, MATH322, MATH323, MATH324, MATH343
MATH427
MATH441  ●
MATH361  ●  ●
IE306
IT101, CSE101, CSE203, IT213
PHYS101, PHYS102  ●  ●
PHYS103
PHYS104
ECO101, ECO330
ENG101, ENG102,TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102
Serbest Seçmeli
İTB Seçmeli
Mesleki seçmeli
Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar