Fizik Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Fizik Programı, 1999 yılında Işık Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılarak öğrenci almış ve ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Fizik Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Fizik Programı'nda öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bk. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Fizik Programı'na kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, Işık Üniversitesi lisans programları öğrencileri, çift anadal veya yan dal uygulamaları ile Fizik Programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bk. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bk. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı
Fizik Lisans Programı, öğrencilerinin temel fizik araştırmalarında veya çağdaş fiziğin yüksek teknolojideki uygulamalarında görev alabilmelerini sağlayacak uluslararası düzeyde bir lisans eğitim programı sunmaktadır.
Programın amacı, temel ve ileri düzeyde fizik derslerinin yanında, yoğun bilgisayar, matematik dersleri ve seçmeli dersler ile; yaşam boyu öğrenmenin farkında olan, bağımsız çalışabilen, lisans üstü eğitimine devam eden veya ulusal ve uluslararası kurum ya da kuruluşlarda iş bulabilen mezunlar yetiştirmektir. 
Fizik Lisans Programı diploması alınabilmesi için en az 134 kredilik (240 AKTS) eğitimin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.
 
 
Program Eğitim Amaçları
Fizik Programı mezunları,
yaşam boyu öğrenme faaliyetinin gerekliliğinin farkında olarak, mesleki eğitimlere ve lisans üstü eğitime devam eder.
fizik ya da fizik ile ilişkili alanlarda ulusal ve uluslararası kurum ya da kuruluşlarda iş bulur.
mesleki, etik ve sosyal sorumluluklarının farkında, bağımsız öğrenebilen, takım çalışmasına açık ve problem çözme becerisine sahip bir birey olarak sosyal sorumluluklar üstlenir.
 
Program Çıktıları
Klasik ve kuantum mekaniği, elektromanyetizma ve termal fizik konularını da içeren temel fizik alanlarını idrak etmek.
Diferansiyel ve integral hesap, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve kompleks analiz konularını da içeren temel matematiği idrak etmek.
Bilgisayar programlama ve genel kimya konularını idrak etmek.
Etik standartlarını ve bunların uygulanmasının önemini anlamak.
Bilim ve bilimin uygulamalarında çağdaş meselelerin farkında olmak.
Teorik modeller kurmak, problem çözme, deney tasarlama ve yapma ile verileri analiz ederek yorumlama becerisine sahip olmak
Teorik ve deneysel fizikte ileri düzeyde en az bir konuyu anlama becerilerini gösterme yeteneğine sahip olmak.
Farklı disiplinlerden oluşan takımlarda çalışabilme becerisine sahip olmak.
Yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenme faaliyetinin gerekliliğinin farkında olmak.
Fiziğin uygulamaları için gerekli çağdaş fizik tekniklerini, becerilerini ve hesaplama araçlarını kullanma yeteneklerine (veri üretmek için laboratuvar ve atölye donanımlarının kullanılması, teknik raporların hazırlanması, teknik sunumların yapılması,  etkin not alınması, bilgisayar programlarının yazılması, matematik ve/veya hesaplama gereç ve paketlerinin modelleme yapmak için kullanılması) sahip olmak.
 
Mezunların İstihdamı
Fizik Programı mezunları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aselsan, Roketsan, Koç Holding, Vestel gibi kamu ve özel sektör kurumlarında ar-ge elemanı olarak çalışabilmekte veya orta öğretim kurumlarında eğitim ve araştırma görevlerini tercih edebilmektedir. Fizik ya da fizikle ilişkili alanlarda yüksek lisans eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Fizik Programı, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7189,
tugba.ozturk@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

Konstanz Üniversitesi Fizik Bölümü ile olan öğrenci değişim anlaşmamız, Fizik Bölümü'ne öğrenci alımının 2014 yılından itibaren durdurulması üzerine yenilenmemiştir.

FİZİK LİSANS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
CHEM 101 Genel Kimya 3+0+0 3 5 D1
ENG 101 Akademik İngilizce Becerisi I 3+0+0 3 5 L
IT 101 Bilgisayara Giriş 2+0+2 3 5 S
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3+0+2 4 7 S
PHYS 101 Genel Fizik I 3+0+0 3 5 S
PHYS 103 Fizik Lab I 0+0+2 1 2 D1
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredileri 19 31
Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
CSE 101 Programlamaya Giriş 3+0+2 4 7 D1
ENG 102 Akademik İngilizce Becerisi II 3+0+0 3 5 L
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3+0+2 4 7 S
PHYS 102 Genel Fizik II 3+0+0 3 5 S
PHYS 104 Fizik Lab II 0+0+2 1 2 D1
TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 28
İKİNCİ YIL
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
CSE 203 Java ile Nesne Yönelimli Programlama 2+0+2 3 6 D1
ECON 101 İktisata Giriş I 3+0+0 3 6 SS
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H
MATH 200 Doğrusal Cebir 3+0+0 3 5 S
MATH 201 Diferansiyel ve İntegral Hesap III 3+0+2 4 8 D1
PHYS 203 Genel Fizik III 3+0+2 4 7 D1
Dönem Kredileri 19 34
Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
MATH 212 Karmaşık Analiz I 3+0+2 4 8 D1
MATH 220 Diferansiyel Denklemler 3+0+2 4 7 D1
PHYS 212 Modern Fizik 3+0+0 3 7 D1
Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi 3+0+0 3 5 H
Dönem Kredileri 16 29
ÜÇÜNCÜ YIL
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
EE 360 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 3+0+2 4 7 D1
PHYS 333 Kuantum Mekaniği I 3+0+2 4 8 D1
PHYS 343 Klasik Mekanik 3+0+2 4 8 D1
Sosyal Bilimler Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
Dönem Kredileri 18 33
Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
PHYS 334 Kuantum Mekaniği II 3+0+2 4 8 D1
PHYS 344 İstatistiksel ve Termal Fizik 3+0+2 4 8 D1
PHYS 475 Deneysel Fizik Yöntemleri 2+0+2 3 7 D1
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 17 33
DÖRDÜNCÜ YIL
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
PHYS 493 Proje I 0+0+4 2 6 D1
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 D2
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 D2
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 14 26
Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) T-P-L* Kredi ECTS Tür
PHYS 494 Proje II 0+0+4 2 6 D1
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 D2
Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 D2
Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 14 26
C Tamamlayıcı Ders (Fakülte) H Seçmeli Sosyal Bilimler Dersi SS Zorunlu Sosyal Bilimler Dersi
D1 Bölüm Temel Dersi L Yabancı Dil Dersi T Teorik Saat
D2 Bölüm Seçmeli Dersi P Problem Saati ECTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi
F Serbest Seçmeli Ders S Bilim Dersi L* Laboratuvar Saati
(D2) Bölüm Seçmeli Dersler
T-P-L* Kredi ECTS Tip
PHYS 453 Nükleer Fizik 3+0+0 3 5 D2
PHYS 454 Katıhal Fiziği 3+0+0 3 5 D2
PHYS 471 Uygulamalı Modern Fizik I 3+0+0 3 5 D2
PHYS 472 Uygulamalı Modern Fizik II 3+0+0 3 5 D2
PHYS 474 Spektroskopi 3+0+0 3 5 D2
PHYS 475 Deneysel Fizik Yöntemleri 3+0+0 3 5 D2
PHYS 484 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Enformasyon 3+0+0 3 5 D2
PHYS 485 Fotonik 3+0+0 3 5 D2
PHYS 487 Hesaplamalı Fizikte Özel Konular 3+0+0 3 5 D2
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı), 6. Düzey, (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Ders kodu Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CHEM101 X X
ENG101, ENG102 X X
IT101, CSE101, CSE203 X X X
PHYS101, PHYS102 X X X X X
PHYS103, PHYS104 X X X X X X
PHYS203 X X X X X
PHYS212 X X X X X
PHYS333, PHYS334, PHYS343 X X X X X
PHYS344 X X X X
MATH101, MATH102, MATH200, MATH 201, MATH 212, MATH220 X X
EE360 X X
ECON101 X X
HIST101, HIST102 X X
TUR101, TUR102 X X
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler X X X X
HSS & Serbest Seçmeli Dersler X X X X
Bölüm Seçmeli Dersler X X X X X X X
PHYS453 X X X X
PHYS454 X X X X X
PHYS471 X X X
PHYS472 X X X
PHYS474 X X X X
PHYS475 X X X X
PHYS480-492 X X X X X
PHYS495-497 X X X X
PHYS493, PHYS494 X X X X X X X

İlgili Dosyalar