Peyzaj Mimarlığı Programı

Peyzaj Mimarlığı Programı

Asrın mesleği olan Peyzaj Mimarlığı; estetik, fonksiyonel, sosyal, kültürel ekonomik ve doğal bağlantılı dış mekan düzenleyen bir güzel sanat dalıdır. Peyzaj Mimarlığı aynı zamanda mühendislik bilgilerini de içeren tasarım ve planlama mesleğidir.

Üst düzey bir öğretim kadrosu ile tam donanımlı Peyzaj Mimarları yetiştirmek, onların Ülkemizin çağdaş gelişimin de rol almalarını sağlamak ana amacımızdır.

Peyzaj Mimarları bir doğal varlık olan insan ve diğer canlıların doğal ortamları içinde, ancak çağın gerektirdiği bir konfora sahip olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için projeler oluşturur ve bunları uygulamaya koyar. Peyzaj Mimarlığı; eğitiminde sanat, tasarım, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirmiştir. Bu ana faktörler altında oluşturulan projeler ekolojik temellere dayanır. Doğanın korunması, onarılması estetik fonksiyonel ve doğal bağlantılı dış mekanlar oluşturulması ana ilkedir.

Doğal, kültürel ve sosyal çevre analizleri ve sentezlerine dayalı görsel nitelikleri yüksek, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam mekanlarını yaratmak eğitimin temel konularını oluşturur. Peyzaj mimarları diğer meslek grupları ile koordinasyon içinde, hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere önem vererek plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korunmasında önemli rol oynar.

Doğal değerlerin yok olmaya yüz tutmuş olduğu dünyamızda, yukarıdaki özet açıklamalar nedeni ile Peyzaj Mimarlığı çağın mesleği haline gelmiştir.

İlgili Dosyalar