Burslar

Işık Üniversitesi'nde öğrencilere verilen burs işlemleri mevcut Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Burs Yönergesi hükümleri uyarınca Burs Komisyonu tarafından yürütülür.

Işık Üniversitesi'nde akademik ve idari birimlerde olmak üzere birden fazla birim çalışma burslu öğrenci istihdam etmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın çalışma bursu hakkındaki duyurlarını takip edebilirsiniz.

Işık Üniversitesi Burs Yönergesine ve Başarı Bursu, Çalışma Bursları hakkında detaylı bilgilere linkte ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar