Üniversite Yaşamına Uyum | Adaptation to University Life

Üniversite Yaşamına Uyum | Adaptation to University Life

Kendine Zaman Tanı

Üniversiteye başlamak yeni insanlarla paylaşacağınız yeni bir yaşam biçimine adım atmaktır. Hayattaki her geçiş dönemi gibi üniversiteye başlamak da insan da heyecan ve kaygı uyandırır.

Tanıdık yerlerdeki destek kaynaklarınızdan uzaklaşmak kaygınızıarttırabilir. Üniversiteye başlarken iki önemli hususu bilmek de fayda var; İlk olarak eski insanlar, ortamlar ve durumlardan ayrılmak ikincisi ise yeni insanlar, ortamlar ve durumlara alışmak.

Yeni insanlar, yeni okul düzeni ve yeni derslerle tanışmak zor gelebileceği gibi bu durum çok da doğaldır. Özellikle ilk aylarda yoğun duygular (stres, kaygı, endişe, korku...) yaşanabilir, bu geçici bir dönemdir. Ancak bu dönemin geçici olmasını sağlayabilmek için duygu, düşünce ve davranışlarınızı üniversite yaşamına uyum sağlamak için uygun şekilde kullanabildiğinizde gerçekleşecektir.

Unutmamanız gereken iki husus var :

 • Bu duyguları tek hisseden siz değilsiniz, sizin gibi üniversite yaşamına yeni katılan kişler var.
 • Kaygılı hissetmek başlarda çok doğal bir süreçtir, yetersiz olduğunuz anlamına gelmez.
 • Üniversite Yaşamına Daha Kolay Uyum Sağlamak İçin Öneriler
 • Kendinize zaman tanıyın : Size başlarda kaygılı gözüken durumlar bir süre sonra gündelik hayatınızın sıradan bir parçası olacak.
 • Duygularınızı fark edin ve kabullenin : Alıştığınız ortam ve düzenden ayrılıp yeni bir ortama gelmek başlarda kaygı verici olabilir. Duygularınızla başetmenin ve üniversite yaşamına uyum sağlamanın en önemli adımı sıkıntılarınızın kaynağının farkında olmaktır.
 • Ani kararlar vermeyin : Okulu bırakmak, eve geri dönmek gibi kararlarınızı hemen vermemeye çalışın. Kararlarınızı düşünerek ve mümkünse uzman birilerine danışarak almak,s üreci daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır.
 • Sosyal faaliyetlere katılın : Öğrenci kulüpleri ile tanışmak, ilginizi çekecek kulüp aktivitelerine katılmak öğrenci hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Üniversite yaşamında deneyimli öğrenciler ile tanışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak üniversite hayatınıza ve kişilerarası iletişim becerilerinize olumlu etkiler katacaktır.
 • Bedensel sağlığınıza özen gösterin :Düzenli beslenmeye ve uyku düzeninize özen gösterin.Zorlandığınız noktada uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz. Unutmamalısınız ki beden sağlığı ruh sağlını etkiler.
 • Üniversitedeki hedeflerinizi düşünün :Ulaşılabilir hedefler koymak, kendi ilgi alanlarınızın ve becerilerinizin peşinden koşmak sizi daha ileriye taşıyacaktır.

Hayatınızı olumsuz etkileyecek alışkanlıklardan uzak durun : İçinde bulunduğunuz durum/durumlar ile baş etmek için; sigara, alkol, madde kullanımının mevcut durumlar ile baş etme noktasında olumlu etkilerinin olmayacağını kendinize hatırlatın. Ek olarak; durum/durumlar ile baş etmek için başvurulan diğer yollardan biri ise internet/oyun bağımlılığıdır. Bu noktada gündelik yaşamdaki görev ve sorumluluklarınızı aksatıp aksatmadığınıza dikkat etmelisiniz.

Akademik/mesleki başarılarınızın peşinden gidin : Derslerinize özenle katılmak ve sorumluluklarınızın farkında olmak üniversite yaşamındaki akademik görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmede hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mesleki hedefler belirlemek ise sizi başarıya götürecek en kıymetli adımlardan biri olacaktır.

Önemli diğer hususlar:

 • Kendinize zaman tanıyın
 • Ders ve eğlence arasındaki dengeyi koruyun.
 • Devamsızlık yapmamaya özen gösterin.
 • Üniversite mail adresinizi alın ve sık sık kontrol edin.Okulunuzun sitesini de düzenli olarak takip edebilirsiniz.
 • Günlük rutinlerinizi belirleyin, sizi motive edecek hobiler edinin.
 • Derslerinizle ilgili aklınıza takılan soruları hocalarınıza mutlaka sorun.
 • Bu konularda ya da başka konularda zorlandığınızı hissediyor ve destek almak istiyorsanız Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'ne uğrayabilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde yapılan tüm çalışmalar, gizlilik ilkesi ve etik değerler göz önünde tutularak yapılmaktadır. Psikolojik sorunlarla doğru baş etme, gerçekçi hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşma konularında size destek olur. Bireysel görüşmelerde güvenli bir ortamda kişisel sorunlarınızı konuşabilir, danışanınızla birlikte belirlediğiniz hedeflere ulaşmak üzere bir çalışma yürütebilir; grup çalışmalarında iç dünyanız ve kişilerle kurduğunuz ilişkileri ve yaşama biçiminizi anlamlandırabilir ve geliştirebilirsiniz.

Ne Zaman Başvurabilirim ?

 • Kendini ve çevresini daha iyi tanıma,
 • Yalnızlık ve utangaçlık hisleri ile başa çıkma,
 • Kişiler arası etkili iletişim kurma,
 • Kendine güveni ve girişkenliği arttırma,
 • Stres ve kaygı ile baş etme,
 • Mesleki alanlarda kendisine bir yol çizme,
 • Motivasyon eksikliği ve her türlü karar verme güçlükleri,
 • Kayıp ve yas durumları,
 • Uyku bozuklukları,
 • Depresyon,kendine ya da bir başkasına zarar verme ile ilgili düşünceler,
 • Yemek yeme,alkol ya da madde kullanımı ile ilgili problemler,
 • Uyum sorunu yaşama,
 • Kısacası öğretimi engelleyen tüm güncel sorunlar için destek almak isteyen öğrenciler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'ne başvurabilirler.

Congratulations!
You're a college student…
Starting a university is stepping into a new way of life that you will share with new people. Like every transition period in life, starting university also arouses excitement and anxiety.
Getting away from your source of support may increase your anxiety. It is useful to know two important points when starting university: to leave old people, environments and situations, and to get used to new people, environments and situations.
It may be difficult to meet new people, a new school setting and new lessons, and this is very natural.  Intense emotions (stress, anxiety, anxiety, fear, etc.) may be experienced especially in the first couple of months, and this is a temporary period. However, this will be temporary if you are able to use your emotions, thoughts and behaviors appropriately to adapt to university life.

There are two things to keep in mind:

 • You are not the only one to feel these feelings. There are people like you who are just starting out in college
 • Feeling anxious is a very natural process in the beginning. It does not mean that you are insufficient.

Suggestions for Adapting to University Life

Give yourself time: Things that seem worrying at first will become an ordinary part of your daily life after a while.
Recognize your feelings and accept your feelings: Leaving your familiar environment and coming to a new setting can be worrying at first. The most important step in overcoming your emotions and adapting to university life is to be aware of the source of your troubles.
Do not make sudden decisions: Try not to make sudden decisions like leaving school or going back home. Making decisions in consultation with a specialist will help you to overcome stress more easily.
Participate in social activities: Visiting student clubs and participating in club activities is an indispensable part of student life.
You can meet and exchange information with students experienced in university life.
This will affect your university life and interpersonal communication skills positively.
Take care of your physical health: Take care of your regular nutrition and sleep patterns. You should not forget to get support from experts the moment you have difficulty. You should remember that physical health affects mental health.
Consider your goals in college: Setting achievable goals and pursuing your own interests and skills will take you further.
Stay away from negative habits: Remind yourself that smoking, alcohol and substance abuse will not help you cope with your current situation(s). Internet / game addiction is another way to deal with such situation(s). At this point, make sure that these activities do not interfere with your daily duties and responsibilities.
Follow your professional carrier: Attending courses and being aware of your responsibilities will make your life easier in fulfilling your academic duties and responsibilities in university life. Setting professional goals will be one of the most valuable steps that will lead you to success.

Other important issues:

 • Give yourself time
 • Keep the balance between lessons and entertainment
 • Be careful not to be absent
 • Get your university e-mail address and check it frequently. You can also follow your school's website regularly.
 •  Determine your daily routine and your hobbies.
 • Ask your instructor any questions you may have about your lessons.
 • If you feel that you are struggling with these or other issues and want to get support, you can visit the Psychological Counseling Center.

All the sessions in the Psychological Counseling and Guidance Center are kept private in accordance with the privacy policies and ethical values. The sessions help you to cope with psychological problems, set realistic goals and achieve these goals. In personal interviews, you can discuss your personal problems in a safe environment, and work with your to achieve the goals you set. In group work, you can make sense of your inner world and your relationships with people.

When do I need a counseling center?

 • Getting to know oneself and the environment better,
 • Coping with feelings of loneliness and shyness,
 • Effective communication between people,
 •  Increasing self-confidence and assertiveness,
 • Coping with stress and anxiety,
 • Drawing a path in professional fields,
 • Lack of motivation and decision-making difficulties,
 • Loss and mourning situations,
 • Sleeping disorders,
 • Depression, thoughts about self-harm or harm to others,
 • Problems with eating, using alcohol or substance,

Compliance problems,
In summary, students can contact the Psychological Counseling and Guidance Center for all current issues that hinder their learning.

İlgili Dosyalar