Şirketleşme ve Girişimcilik
Close

Şirketleşme ve Girişimcilik

Back

Şirketleşme ve girişimcilik birimimiz, üniversitedeki bilgi birikiminin akademisyenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanılmasını ve ticarileşerek girişime dönüşmesini amaçlamaktadır.

Bu bağlamda birimimiz tarafından aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

  • Şirketleşme ve girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak
  • Start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek
  • Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasını teşvik etmek ve şirket kuruluş desteği vermek
  • Mali, idari ve hukuksal konularda danışmanlık desteği vermek
  • İş geliştirme Eğitimi
  • Finansman kaynaklarına erişim konusunda destek
  • Risk sermayesi ve Ar-Ge desteklerine erişimde danışmanlık hizmeti sunmak
  • Yatırımcı ağları oluşturmak ve yönetmek