Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşam boyu yararlanılacak bilgi, beceri ve deneyimler ışığında, insan sağlığına hizmet verecek, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştiriyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Selden Çepni
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hakkında

Çağımızda tüm üretim süreçlerinde teknolojinin hakimiyeti giderek artmaktadır ve buna bağlı olarak her düzeyde yetişmiş uzmanların kolektif olarak çalışması bir zorunluluk halini almıştır. Örneğin, artık hiçbir tedavi süreci uzman bir tekniker olmaksızın sadece hekimler veya hemşireler tarafından yürütülememektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen tekniker sayısı göz önüne alındığında ülkemizde de bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni teknikerlere ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir.

Işık Üniversitesi SHMYO bu perspektifle kurulmuş, birçok sektörün yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacı duyduğu alanlarda öğrenci kabul etmektedir. Bir şehir kampüsü olan Maslak kampüsümüzde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz 2013 yılından bu yana eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 9 farklı programa öğrenci kabul etmekteyiz. Bu programlar, Optisyenlik, Odyometri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, İlk ve Acil Yardım ve Anestezi programlarıdır.

1885 yılında kurulan Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesinde eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren Işık Üniversitesi yüz yılı aşkın bir süredir var olan bu eğitim kültürünün önemli bir parçasıdır. "İyi insan yetiştirmek" vizyonu ile yola çıkan ve bu doğrultuda akademik faaliyetlerini şekillendiren üniversitemizden mezun olan ön lisans öğrencilerimiz, yani Işıklı teknikerler, aldıkları eğitim ve edindikleri çağdaş yaklaşımlarla çalışma hayatında üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler.

Biz Işıklı olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünmekteyiz ve bu ayrıcalığın Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydınlık fikirli kişiler olarak toplumda yerini alarak mümkün olduğunu inanmaktayız.

İlgili Dosyalar