Neden Uluslararası İlişkiler Lisans Programı?

Neden Uluslararası İlişkiler Lisans Programı?

Hızla küreselleşen dünya Uluslararası İlişkiler programlarını hem ilgi çekici hem de kariyer imkanları açısından cazip kılmaktadır. Uluslararası İlişkiler öğrencileri dünyadaki büyük siyasi ve ekonomik değişimleri ve bu değişimlerin sebep ve sonuçlarını daha iyi kavrar, bu süreçlerde etkin olan karar verici aktörleri daha yakından tanır, ve nihayet bu uluslarası sistemde başarılı olmak için gereken koşulları daha iyi anlarlar. Program, öğrencilere siyasetten hukuka, ekonomiden işletmeye uzanan değişik alanlarda interdisipliner bir eğitim kazandırmaktadır. Uluslararası İlişkiler mezunları hem bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olup uzmanlaşabilecek, hem de iş dünyası, hukuk, medya gibi alanlarda kendilerini öne çıkaracak bir donanım sahibi olacaklardır. Mezunlar hem kamu sektöründe, özellikle diplomasi ve diğer siyaset alanlarında, kariyer sahibi olabilecekleri gibi, özel şirketlerde de danışmanlık, halkla ilişkiler, veya araştırma birimlerinde çalışabilir, medya ve hukuk alanlarında başarılı olabilirler.

İlgili Dosyalar