Av. Sadife Karataş Kural

Email:sadife.kural@isikun.edu.tr

1990 İ.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu. Fikri mülkiyet hukuku alanında çalışmalarına 1996 yılında meslek birlikleri ile başladı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 2001 değişikliklerinde, TBMM Alt Komisyon çalışmalarında aktif görev aldı. Fikri mülkiyet alanında çeşitli toplantı ve seminerlerde tebliğler sundu; makaleler yayınladı; konuk olarak çeşitli üniversitelerde uygulamalı ve teorik dersler verdi. Avrupa Konseyi’nin Ulusal Kültür Politikası Değerlendirme Raporuna yönelik olarak yürütülen sivil toplum örgütleri çalışmasının yasal düzenlemelere ilişkin bölümünün yazım ve sunumunda yer aldı. Kültür sanat organizasyonları, tasarım, marka, yayıncılık, yapımcılık, müzecilik, koleksiyonerlik başta olmak üzere fikri mülkiyetin birçok alt alanında mesleki çalışmalarını kurumsal ve sanat alanına ilişkin danışmanlıklar ve davalar düzeyinde sürdürmektedir.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.