Doç. Dr. Müjde Ayan


E-posta:mujde.ayan@isikun.edu.tr
Web sitesi: www.mujdeayan.com

05 Ocak 1972’de Ankara’da doğdu. 1995'de Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Ana Sanat Dalında Lisans eğitimini tamamladı. 1998'de M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Grafik Ana Sanat Dalında “Başlangıcından Günümüze Litografi” isimli tezi ile Yüksek Lisans Eğitimini, 2007 yılında da M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği bölümünde “Sosyolojik Açıdan Özgün Baskıresim Sanatının Bugünkü Durumu İle İlgili Profesyonel Sanatçıların Görüşlerinin İncelenmesi” isimli tezi ile de Doktora Eğitimini tamamladı. 6 Kişisel sergi, Ulusal ve Uluslararası 80 kadar karma sergiye katılan sanatçının 6’i uluslararası olmak üzere toplam 16 ödülü ve “Weimar Dönemi Devrimci Ruhu İle Käthe Kollwitz” isimli 1 adet kitabı bulunmaktadır. Yurtiçi ve Yurtdışı birçok üniversitede ve çeşitli kurumlarda çalıştay sempozyum, bienal gibi uygulamalara katılarak Resim ve Baskıresim alanında eğitsel ve sanatsal çalışmalarda bulunmuştur. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve İstanbul Exlibris Derneği üyesidir.

1997 yılında başladığı akademik hayatına halen Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında Doçent öğretim üyesi olarak devam etmekte ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.