Prof. Dr. Latife Gürer


1954-56 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Elemanları ve Makinaları Kürsüsü’nde teknisyen asistan olarak çalışma yaşamına başlamıştır. 1969’da Viyana Technishe Hochschule’de kısa süreli görev yapmıştır. 1970’te öğretim görevliliğine atanmıştır. 1971-72 yıllarında Lonra Üniversitesi Barlett School’da “Çevresel Tasarım” dersi vermiş; 1976’da doktor ünvanını almıştır. 1977’de Birmingham Aston Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, 1979’da Cambridge Üniversitesi’nde ve 1981 yılında MIT Üniversitesi’ne kısa süreli olarak görev yapmıştır. 1982’de doçent, ilerleyen yıllarda da profesör ünvanını almıştır.Çok sayıda yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Işık Üniversitesi GSF Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.