Prof. Dr. Filiz Özer

Email:filiz.ozer@isikun.edu.tr

Prof. Dr. Filiz Özer lise eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde (Robert Kolej) yapmıştır.1965’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Vassar College’den Tarih Dalında B.A. alan Özer, üç yıl sonra da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirmiştir. 1971 yılında İ.T.Ü.’de asistan olarak göreve başlayan Prof. Dr. Filiz Özer, 1972 yılında doktor ünvanını kazanmıştır. 1977 yılında ise, ÇAĞDAŞ MİMARİ DİZAYNLAMADA TARİHSEL SÜREKLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı tezi ile doçent olmuştur. Kendisi 1988 yılından beri İ.T.Ü.’de profesör olarak görev yapmaktadır. Filiz Özer 1985 yılında A.B.D. Dış İşleri Bakanlığı’nın International Visitors Grant bursunu almıştır. Prof. Özer İ.T.Ü.’de Mimarlık Fakültesi’nden başka Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hem yüksek lisans hem de doktora programlarında öğretim faaliyetinde bulunmuştur. Kendisi halen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Türkçe ve İngilizce birçok yayını bulunan Özer, aynı zamanda çeşitli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kurum ve dernekte vermiş olduğu konferanslarla da tanınmıştır. Çalışma alanları özellikle çağdaş mimari, çağdaş dizayn ve Osmanlı Mimarisi’nin çeşitli dönemlerini kapsamaktadır. Prof. Dr. Filiz Özer İ.T.Ü. bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birçok ulusal ve uluslararası sempozyumların düzenleme kurullarında yeralmıştır.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.