Öğr. Gör. Ferhat Meşhur


E-posta:ferhat.meshur@isikun.edu.tr
Tel: (0212) 286 49 11

 


1995'te Anadolu Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(BA). 1999'da İtalya Milano'da bulunan FuturariumAccademia di Belle Arti Tasarım Bölümü'ndeYüksek Lisans yaptı (MD). 2004'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Cultural Studies Bölümü'nden "M.Şemseddin Günaltay ve Türk Milliyetçiliği’ndeSünnî Kökenler, 1915-1923" teziyle yüksek lisansını tamamladı (MA).

2010'da İstanbul Bilgi ÜniversitesiTarih Bölümü'nde "Osmanlı OndokuzuncuYüzyılında Muhafazakârlığın Kökenleri: Ziya
Paşa'nın Toplumsal ve Siyasal Düşünceleri" teziyleyüksek lisansını tamamladı (MA).
2011-2013 yılları arasında Grafik Tasarımdergisinin yayın kurulunda görev aldı, dergideçeşitli makaleler yazdı. 2012-2014 yılları arasındaReklam Yaratıcıları Derneği'nin (RYD) yönetimkurulunda yer aldı. 2016 yılından beri Grafik
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) yönetimkurulu üyesidir.
Haliç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’ndeproje, temel tipografi, yayın grafiği alanında dersler verdi.

FMV Işık Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisiolarak çalışmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ajans ve tasarım stüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni veyaratıcı yönetmen olarak çalıştı, sergilere katıldı.Halen kendi stüdyosunda tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermekte. Marka tasarımı, kurumsalkimlik, TV ekran tasarımı, poster, reklam grafiği konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.