Yrd. Doç. Dr. Elvan Erkmen

E-posta: elvangokceerkmen@gmail.com

1959'da İstanbul'da doğdu. 1978'de İstanbul Alman Lisesi'ni, 1983’de Yüksek Lisans mezunu olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1984-1985 arasında Anadolu Yayıncılık A.Ş.'de sanat ve mimarlık tarihine ait kişiler ve akımlar üzerine derlemeler yazdı. 1985'te Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nda Araş. Gör. olarak göreve başladı. 1998'de "Clemens Holzmeister ve Türk Mimarlığı'ndaki Yeri" başlıklı doktora çalışmasıyla “Doktor” ünvanı kazandı. (Söz konusu tez halen Salzburg Clemens Holzmeister Müzesi yayınlar bölümünde sergilenmektedir.) 1999'da Yard. Doç. Oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiri vererek katıldı. Önemli sergi düzenlemelerde görev aldı. Ulusal ve uluslararası makaleler yayınladığı gibi, 1. Uluslararası Mimarlık-Sanat Sempozyumu bünyesinde, "Mimarlık, Medya, Sanat Sempozyumu", Kasım 2010 MSGSÜ (Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı ile); "Cumhuriyet'in 85.Yılında Çağdaş Sanat ve Mimarlık Semineri", Ekim 2008, MSGSÜ (Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı ile); 1.Uluslararası Mimarlık Teorisi Sempozyumu ARCHTHEO-2011, Kasım 2011, (Efe Duyan ile birlikte) sempozyumlarının düzenlemelerine katıldı, Green Age seri Sempozyumlarına bildiri verdi. Birisi öğrencilik yıllarına ait olmak üzere iki mimari ödülü bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’ndaki görevine devam eden Yrd. Doç. Dr. Elvan ERKMEN 2001-2002 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde görev yapmış olup 2009’dan bu yana Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.