Öğr. Gör. Ceren Özpınar


E-posta:ceren.ozpinar@isikun.edu.tr

 

İtalyan Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunudur. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde, sanat tarihi yazımı üzerine doktora çalışmasını sürdürmektedir. Türkiye'de Kültür Politikaları: Sivil Perspektif Raporu (2011) kitabının yazarlarındandır. Ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur. Akademik yayınlarda ve ulusal sanat dergilerinde makaleleri yer almıştır. Lisans ve lisansüstü seviyede, sanat tarihi, uygarlık tarihi, 20. yüzyıl sanatı ve görsel kültür üzerine dersler vermektedir.