Öğr. Gör. Ayşegül Utku GünaydınE-posta: aysegul.gunaydin@isikun.edu.tr, utkug@bilkent.edu.tr
Tel: (0212) 286 49 11 / 6092

1979’da İzmir’de doğdu. 2001’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Aydın Doğan Vakfı’nın Genç İletişimciler Yarışması’nda en iyi röportaj dalında “Eşekli Kütüphaneci” adlı yazısıyla birincilik ödülü aldı. Yeni Yüzyıl ve Yenibinyıl gazetelerinde muhabirlik yaptı; Marmara Üniversitesi Haber Ajansı yayını Mihaber’in editörü olarak çalıştı. Ayrıca İstanbul Hat dergisi editörü ve Akademist dergisinin yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Cumhuriyet, Milliyet, Radikal Kitap, Ulusoy Travel, Goldaş, Pazartesi, Sea Life gibi çeşitli gazete ve dergiler için yazılar yazdı;  Varlık, Millî Folklor ve Pasaj gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. 2003 yılında başladığı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı yüksek lisans programından 2007 yılında “Tanzimat Romanında Kamusal Alan ve Serbest Zaman Etkinlikleri” başlıklı teziyle mezun oldu. Halen aynı üniversitede “Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik Sorunsalı (1877-1923)” başlıklı tezi ile doktora düzeyindeki çalışmalarını sürdürmekte, bir yandan da Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dersler vermektedir.