Personel Hareketliliği

Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 2-5 günlüğüne başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

Eğitim Alma Hareketliği
Ders Verme Hareketliği

Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. 

Ders Verme Hareketliliği

Türkiye'de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek 
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek 
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (Teaching Agreement) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)


Eğitim Alma Hareketliliği

Türkiye'de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir.

Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği:

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği:

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
2. Eğitim almak üzere gidilecek üniversitenin EÜB sahibi olması ve üniversiteler arası anlaşmanın olması (işletmeye gidilmesi halinde EÜB ve anlaşma şartı aranmamaktadır),
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir eğitim programının (Training Agreement) olması (Eğitim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
4.Eğitim alma hareketliliğiinde hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda/işletmede en az 8 saat eğitim almak gerekmektedir.

 

Aşağıda Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında çeşitli üniversitelere gitmiş personelimizin paylaşımlarını bulabilirsiniz. Kendilerine değerli ve aydınlatıcı sunumlarından dolayı teşekkür ederiz.