Amaçlar

 1. Üniversite öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğini sağlamak,
 2. Öğrencilerin duygusal, sosyal, eğitim ve meslek seçiminde karşılaştıkları problemlerinde kendi başlarına çözebilmeyi kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak,
 3. Gerektiğinde bu sorunların çözümünde danışmanlık yapmak,
 4. Gelişimsel, sosyo-kültürel vb. gibi etmenlerin yaratabileceği problem alanlarını araştırarak gerekli tedbirleri almak ve/veya problem yaşamayı engellemek ve/veya problemi çözmede yardımcı olmaktır.
Faaliyet Alanları
 1. Öğrencinin üniversite içinde yaşamakta olduğu sorunları saptamak,
 2. Çözmek ve tekrarlanmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapmak,
 3. İhtiyaç duyulması halinde öğrencilerin yaşamakta olduğu duygusal problemlere yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapmak,
 4. Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite kurallarına, kampüs yaşamına, kulüplere, yapılan sosyal etkinliklere ve birbirlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak, bu çalışmaları oryantasyon programı çerçevesinde geliştirmek,
 5. Aidiyet duygusunu geliştirecek faaliyetleri koordine etmek,
 6. Yönlendirilen vakalarda görüşmeler yaparak gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık birimi vb.) yönlendirme yapmak,
 7. Bireylerin kendilerini daha iyi tanımaya, beceri geliştirmeye, çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 8. Kariyer ve iş seçimi ile ilgili konularda gerektiği zamanlarda rehberlik etmektir.

Bireyle Psikolojik Danışma Hizmetleri Bireyle psikolojik yardım tarafsız ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilir ve kişinin sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda karar verme becerilerini arttırmayı, var olan problemleri çözmeyi amaçlar. Danışma oturumları haftada bir gerçekleştirilir ve her oturum 45 dakika sürmektedir.

Bireysel psikolojik yardım alabileceğiniz konular,

 • Üniversiteye Uyum
 • Aileyle İlişkiler
 • Arkadaşlarla İlişkiler
 • Kişisel Sorunlar
 • Karşı Cinsle Olan Duygusal İlişki
 • Kaygı problemleri
 • Depresyon
 • Akademik başarı
 • Kariyer danışmanlığı
 • Yas
 • Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi
 • Sınav Kaygısı

Grupla Psikolojik Danışma Grup çalışmalarımız, dönemlik olup her bir grup çalışmasının süresi değişmektedir. Her yıl bahar ve güz döneminde Merkezimize başvurarak grup çalışmalarına katılmak istediğinize dair başvuruda bulunabilirsiniz. Gerçekleştirilecek grup çalışmalarının başlıkları aşağıda yer almaktadır. duyurular kısmında takip edebilirsiniz.

Gruplar,

 • Etkileşim/Adaptasyon
 • İletişim Becerileri
 • Kişiler Arası İlişkilerde Sorun Çözme Becerileri
 • Gelecek Kaygısı ile başetme
 • Kendine Güven
Rehberlik Danışma Hizmetleri
 • Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite kulrallarına, kampüs yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak
 • Öğrencilerin üniversite hayatında karşılaştıkları sorunları saptamak, raporlamak ve çözüm yolları için ilgili birimler ile iletişim kurmak
 • Önleyici çalışmalar kapsamında farklı konularda el broşürleri hazırlamak ve öğrencilere/ personellere erişimini sağlamak
 • Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi ile öğrencinin ihtiyaç duyduğu konular hususunda ile iletişim halinde olmak
 • Öğrenci kulüpleri ile ortaklaşa seminerler yapmak

İlgili Dosyalar