Optisyenlik Programı

Hakkında Programın Amacı:

Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek. İngilizce kullanım becerisine, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği:

Optisyenlik programın da öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı - sözlü iletişim bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlayabilmek için, temel derslerin yanı sıra, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Gözün Anatomik Fizyolojisi, Fizik-Geometrik Optik 1 ve 2, İşletme, Optisyenlik 1-2 ve 3, Optik Aletlerin Kullanımı, Görme Optiği ve Refraksiyon 1 ve 2, Göz Hastalıkları 1 ve 2, Mezuniyet Projesi, Uygulamalı Eğitim 1 ve 2 gibi dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapıp, programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı alacaklardır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.

İlgili Dosyalar