Lisans Programlar

Matematik Bölümü

Matematik ve Matematik Mühendisliği lisans derecelerini verdiği iki lisans programı yürütmektedir. Matematik Programı, matematiksel teorinin ağırlıklı olduğu bir program sunar ve öğrencileri matematiksel temelli kariyer için hazırlar. Matematik Mühendisliği programı öğrencilere, fen ve mühendislik uygulamalarında vazgeçilmez olan matematiğin değişik dallarında genel bilgileri edinme, matematiksel modelleme ve hesaplamaya yardımcı olarak bilgisayar kullanımında beceri kazanma fırsatını sunar.

Her iki programın ortak yanları vardır. Her bir programın, değişik dersler arasından seçilebilen serbest ve tamamlayıcı seçimli dersleri mevcuttur. Bu özellikler öğrenciye kendi programını oluşturma serbestliği verir. Bütün programlar öğrencilerin hesap becerilerini, eleştirel düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Ancak şu anda Mat Bölümü öğrenci almamaktadır.


İlgili Dosyalar