Genel Açıklamalar

Genel Açıklamalar

Staj tarihleri

 • Stajlar akademik tatillerde yapılır. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz.
 • Sadece beklemeli öğrenciler, haftada en az 3 tam iş günü serbest (gün içinde hiçbir ders yada uygulama bulunmaması) olmak koşulu ile akademik yıl içerisinde staj çalışması yapabilirler.
 • Yaz okulundan ders alan öğrenciler de haftada 3 tam serbest gün koşulu ile staj çalışması yapabilir. ( Staj sicil belgesine yazılan tarihler referans alınır.)

Staj yeri

 • Bir kuruluşta, bir staj devresinden fazla staj yapılamaz.
 • Staj, iş yaşamının bir denemesidir. Staj yeri temin etmek için firmalarla görüşmek de, ilk iş başvurusu'na benzetilebilir. Bu nedenle staj için yapacağınız görüşmelere özen gösterin.

Başvuru için

 • Staj yapılacak kurum belirlendikten sonra "Staj Başvuru Formu" doldurulmalı, staj yapılacak kurum tarafından onaylandıktan sonra en geç Mayıs sonuna kadar teslim edilmelidir.
 • İşyerinden, staj yapabileceğine dair alınacak bir yazı da staj başvuru formu yerine kullanılabilir. Yazı, firmanın antetli kağıdına ve onaylı olmalıdır.
 • Staj başvurusu, bölüm tarafından onaylandıktan sonra bu iş yerinde staj yapılabilir. Onay alınmadan yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.
 • Staj başvuru formunu süresinde ulaştırmak için fax da kullanılabilir. Belgenin aslı en kısa sürede teslim edilmelidir.

Staja Başlarken

 • Stajyer öğrenciye bir adet "Staj Sicil Belgesi" verilecektir. Bahar dönemi Final sınavlarından sonra işyerine gidecek ve stajını yapacaktır.
 • Staj raporunuzu, staj yaptığınız süre esnasında hazırlamanız ve sicil belgenizle birlikte onaylatmanız tavsiye edilir.

Stajdan sonra

 • Staj sonunda "Staj Sicil Belgesi" işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanır ve kapalı zarfa yerleştirilir, elden veya posta ile staj yetkilisine gönderilir. Staj Raporu Hazırlama Esasları'na uygun olarak hazırlanan ve işyeri yetkilisi tarafından onaylanan staj raporu, akademik yıl başladıktan sonra 1 ay içerisinde bölüm sekreterliklerine teslim edilir.
 • Raporlar İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir. (ingilizce ve türkçe karışık olmaz.)
 • Süresinde teslim edilmeyen (kurallara uymayan) raporları kabul etmeye, Dekanlık yetkilidir.

Stajdan beklenen fayda

 • Bir çok işyeri, rekabet, meslek sırrı ve güvenlik gibi nedenlerle yabancıları işyerlerine kabul etmezler, hatta çalışanları, misafirlerini bile iş ortamına alamazlar, ayrı salonda görüşürler. Oysa staj, işyerlerinin bizlere sağladığı bir ayrıcalıktır. İşyeri ortamına girer, tam bir sorumluluk almadan işyerini, yapılan işi ve iş yapma yöntemlerini öğrenebiliriz.
 • İşyerlerinde rastladığımız bazı problemleri veya ilgilendiğimiz özgün ve güncel konuları, bitirme pojesi olarak seçebiliriz.
 • Bazı işverenler ve yöneticiler, staj sırasında tanıdığı ve beğendiği öğrencilere, staj/okul sonrası iş önerisinde bulunabilmektedir.

İlgili Dosyalar