Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Çağdaş teknolojileri, yaratıcı ve yenilikçi tasarım süreçlerine uyguluyoruz.

Prof. Dr. Adnan Uzun
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili

Fakülte Hakkında

Fakültemiz, evrensel düşünce ve değerlere sahip, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler, sistemler, servisler, deneyimler ve mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, estetik kavramlarla donanmış, çağdaş teknolojileri tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluk ve etiğine sahip, uygar, çağdaş, sorgulayıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin amaç ve vizyonuna erişebilmek adına, mimarlık ve tasarım eğitimi sürecinde kuramsal ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, atölye çalışmaları, eskizler, sergiler, seminerler, konferanslar ve teknik inceleme gezileri ile bir bütün olarak düşünülmektedir. Fakültemiz böylesi eğitim ve öğretimi sürdürebilmek için yetkin bir akademik kadroya ve gerekli teknolojik altyapıya sahiptir. Ayrıca mimarlık ve tasarım eğitiminin disiplinlerarası yapısı gereği öğrencilerimizin Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'nden seçmeli dersler alma olanakları bulunmakta, böylece uzmanlaşmalarına destek sağlanmakta, yan dal ve çift ana dal programları olanakları da sunulmaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 133 yılı aşan eğitim-öğretim geleneği, çağdaş bir üniversite kampüsü ve alt yapı donanımlarıyla kurduğu FMV Işık Üniversitesi'nin bünyesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, dünyanın belki en eski ancak çağımızın en seçkin mesleklerine sahip olabilmeleri için tüm öğrencilere başarılar diler.

İlgili Dosyalar